Cov Hluas Muaj Feem

Them Cov Hauj Lwm:

Fresno

Cov Tub Hluas Ntxhais, Fresno Youth Commission: Cov neeg sawv cev raug xaiv tsa los ntawm Fresno City Council rau cov caij nyoog 2 xyoo. Xav Fresno cov hluas, hnub nyoog 15-21, tuaj yeem thov - cov ntawv thov raug lees txais los ntawm kev sib tw. Nyem no ua ntawv thov!

Cov Thawj Tub Hluas, Hispañas Pawg Neeg Sawv Cev Rau Kev Ncaj Ncees: Qhov kev kawm 6-hli no yog qhib rau Latinas uas yog juniors nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv theem siab hauv Nroog Fresno. Cov neeg thov tuaj yeem thov npe thaum lub Kaum Ib Hlis - Kaum Hlis txhua xyoo. Download tau daim ntawv thov no.

Madera

Cov Tub Hluas Ntxhais, Madera Youth Commission: Cov ntawv thov tam sim no tau txais rau 2018-2020. Tag nrho cov tub ntxhais hluas Madera 15-21 tau txais tos. Nyem no mus download tau daim ntawv thov!

Marin

Cov Thawj Tub Hluas, Racial Equity Program: Dhau ntawm 2 xyoo tom ntej no, cov thawj coj ntawm cov tub ntxhais hluas yuav ua hauj lwm los ua tes ua thiab siv cov kev cai sib npaug zos rau Marin County. Nyem no ua ntawv thov!

San Francisco

Cov Thawj Tub Hluas, Tus Qauv Hauv Zej Zog: qhov kev qhia no ua haujlwm rau Bay Area cov tub ntxhais hluas, hnub nyoog 18-24, uas nyiam ua kom kev txhim kho kev noj qab haus huv thiab kev hloov hauv zej zos San Francisco. Nyem no ua ntawv thov!

ntev Puam

Cov Thawj Tub Hluas, Kuv tus Kwv Tus Ntsuj Plig: qhov kev qhia no yog nrhiav cov tub ntxhais hluas, 15-25, los kawm txog kev tshawb fawb thiab kev yees duab hauv kev ua yeeb yaj kiab los hloov cov dab neeg txog kev noj qab haus huv thiab kev ncaj ncees hauv Long Beach. Thov, hu rau Michael Lozano ntawm [Email tiv thaiv] los yog hu rau (562) 879-6786.

Cov Hluas Hluav Taws Xob:

San Francisco

Cov tub ntxhais kawm ntawv, BLING: YLI cov tub ntxhais hluas kev pabcuam yog tam sim no txais cov ntawv thov nyiaj pabcuam rau cov hluas-coj kev ncaj ncees rau hauv San Francisco! download daim ntawv thov mus thov.