TUAJ $ 10,000 Nyiaj Pab

 • Stipend
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
 • Grant / Scholarship

BLING (Building Leaders in Innovative New Giving) is a youth philanthropy program where young people fund the ideas of other young people. We are currently offering grants of up to $10,000 for youth-led projects that are rooted in a social justice issue. This is an amazing opportunity for youth leaders (11-24 years old) to go big with their fight against social inequity.

What we look for in projects

 1. Puas yog cov hluas-coj (11-24 xyoo)?
 2. Puas yog San Francisco?
 3. Puas yog kev ncaj ncees ntawm neeg xaj (ncaj ncees & vaj huam sib luag)?
 4. Nws puas yog kev tsim kho tshiab?
 5. Nws puas pab tau cov hluas?

Xav tau qee qhov kev txhawb nqa hauv kev xav los ntawm koj lub tswv yim thiab sau nws hauv cov lus txhawb? Xa email rau Tierra Christian ([Email tiv thaiv]) thiab thov nthuav qhia rau koj pab pawg.

Click here to access the application!

Hnub kawg rau kev thov

 • Round 1 – Priority: Monday, December 14, 2020 at 11:59pm
 • Round 1 – Official: Monday, January 18, 2020 at 11:59pm
 • Round 2 – Final: Lub Ob Hlis 15, 2020 thaum 11:59 teev tsaus ntuj

Reporting on Funded Projects

Projects receiving mini grants must complete their projects by the end of each summer break and submit full project reports either:

 1. 1 month after the completion of their project (for projects completing their projects early)

 2. Mid-September (for projects completing their projects by the deadline)

BLING yuav hlub yog tias koj tuaj yeem faib cov ntaub ntawv no nrog ib tus hluas nyiam lossis tus npoj yaig. Mus txog Tierra Christian yog tias koj muaj lus nug!