Cov Hluas Sawv Cev, Lub Nroog Madera

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Madera Cov Hluas Kev Tshawb Fawb tam sim no tab tom nrhiav txoj kev sam xeeb cov thawj coj thiab txhua lub rooj zaum hauv cheeb tsam. Cov tub ntxhais hluas Madera 15-21 xyoos tau txais tos thov-LGBTQ+ cov hluas thiab cov hluas ntawm cov xim tau txhawb siab heev!

Rub tawm daim ntawv thov lossis hu rau Yvette Flores ntawm y[email tiv thaiv]

Lub koom haum Madera Cov Tub Ceev Xwm yuav yog tus saib xyuas rau Madera City Council thiab tus kav nroog ntawm cov cai thiab cov cai hais txog cov neeg hluas. Lub Rooj Tsav Xwm tseem tau them nrog qhov kev tawm tswv yim thiab kev pom zoo rau tag nrho cov kev cai lij choj uas cuam tshuam rau cov tub ntxhais hluas ua ntej City Council siv qhov kawg nkaus.

Cov hauv paus muaj nyob hauv lawv cov zej zog, cov hluas muaj kev xav rau - thiab cov kev daws tshiab rau - cov teeb meem uas cuam tshuam rau lawv. yli-txhawb nqa cov pab pawg hluas thoob plaws California tau pab dhau txoj cai tswjfwm uas tsim txoj haujlwm rau cov hluas, lub koomhaum tsim kho kev ncaj ncees rau kev haus cawv tsis txaus ntseeg, thiab xyuas kom meej tias cov nqi rau cov tub ntxhais hluas kev ncaj ncees raug tshem tawm ntawm cov phau ntawv, nrog rau lwm txoj cai tseem ceeb yeej. Hauv Madera, Cov Hluas Kev Tshawb Fawb yog qhov tseem ceeb rau kev coj cov hluas lub suab rau kev txiav txim siab rooj.