Cov Tsav Xwm Tsa Cov Tub Ntxhais Hluas, Marin County Youth Commission

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Marin County Youth Commission yog tam sim no txais cov ntawv thov rau 2019-2020. Cov Hluas Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Cov tub ntxhais hluas muaj lub sijhawm los muab lawv cov kev xav txog cov teeb meem tseem ceeb rau lawv lub zej zog thiab ua haujlwm nrog cov Board of Supervisors thiab County cov chaw ua tus thawj coj thiab lub suab rau cov hluas hauv lub nroog. Cov neeg ua haujlwm koom tes hauv txoj cai tswjfwm thiab kev pom zoo, kev tsim tawm, kev ua thawj coj, npaj kev tshwm sim, thiab ntau ntxiv!

Hnub kawg rau kev sau npe yog Lub Xya hli ntuj 12th, 2019
Nyem no ua ntawv thov!

Yog muaj lus nug lossis kev pabcuam nrog daim ntawv thov, hu rau Wendy Pacheco | [Email tiv thaiv]

Mev
la Comisión para la Marent County yog ib qhov chaw pabcuam hauv nroog uas muaj kev sib txuas lus nrog kev sib txuas lus nrog cov koomhaum hauv nroog. la Comisión para la Juventud ntawm kev ua si los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj txiag. Los ntawm cov neeg uas muaj txiaj ntsim zoo tshaj plaws los ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv ntiaj teb no yog cov thawj tswj hwm thiab cov thawj tswj hwm thiab cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Plazo de solicitudes es el 12 de julio

Huag clic aquí xov xwm tshaj tawm!
Thaum koj tau txais kev pab, hu nrog Wendy Pacheco [Email tiv thaiv]