Cov Neeg Sau Xov Xwm Hluas, San Mateo

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

SAN MATEO Lub Nroog YOOJ YIM !!

Peb tab tom nrhiav 5 tus hluas (hnub nyoog 17-24) los koom nrog peb txoj haujlwm kev sau xov xwm kom kawm paub txog thiab tsim ntau hom lus dab neeg. Tuaj koom nrog peb hauv kev qhia koj cov kev xav ntawm qee qhov teeb meem nyuaj tshaj plaws hauv peb lub zej zog, txhim kho kev txawj thiab peev xwm nrog kev tshaj xov xwm hauv zej zog, thiab txhim kho kev tshaj tawm xov xwm rau cov hluas.

Thov ntawm bit.ly/SVYJP lossis email Catherine ntawm [email tiv thaiv] nrog cov lus nug