Youth Journalists, VoiceWaves

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev them nyiaj rov qab rau tsheb thauj mus los
  • Grant / Scholarship

VoiceWaves muab cov tub ntxhais hluas nrog kev sau xov xwm thiab kev tshaj tawm zaj dab neeg los txhawb lawv cov dab neeg thiab cov dab neeg ntawm lawv cov zej zog. Nws txhawb nqa cov tub ntxhais hluas lub suab los ntawm kev sib koom tes hauv xov xwm thiab txhawb nqa pej xeem kev koom tes los ntawm kev tshaj tawm txog kev noj qab haus huv hauv zej zog.

VoiceWaves qhib rau Long Beach cov tub ntxhais hluas hnub nyoog ntawm 14 txog 25, tsis hais txog koj qib kev paub nrog kev tshaj xov xwm. Txhawm rau koom nrog, hu rau Carlos Omar ntawm [email tiv thaiv] lossis sau daim ntawv Google no: tinyurl.com/voicewaves22 ib