Cov Thawj Tub Hluas, Kuv Tij Laug Tus Cia Nrog

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Kuv tus Kwv Tus Ntsuj Plig yog nrhiav cov tub ntxhais hluas, 15-25, los kawm txog kev tshawb fawb thiab kev yees duab hauv kev ua yeeb yaj kiab los hloov cov dab neeg txog kev noj qab haus huv thiab kev ncaj ncees hauv Long Beach.

Thov, hu rau Michael Lozano ntawm [Email tiv thaiv] los yog hu rau (562) 879-6786.