Cov Hluas Dab Neeg

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Cov Hluas Dab Neeg, Que Madre! Xov Xwm tseem tab tom nrhiav cov poj niam hluas xim, muaj hnub nyoog 15-25, uas nyob rau hauv Sab Hnub Tuaj Coachella Valley thiab txaus siab rau kev piav dab neeg ntsig txog kev puas hlwb hauv lawv cov zej zog. Muaj ib rooj plaub. Yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv, tiv tauj Paulina Rojas, tus pabcuam kev tswjfwm, ntawm [email tiv thaiv].