Cov Hluas Dab Neeg, Que Madre! Media

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev them nyiaj rov qab rau tsheb thauj mus los
  • Grant / Scholarship

Cov Hluas Dab Neeg, ¡Que Madre! Media tab tom nrhiav cov poj niam hluas ntawm cov xim, hnub nyoog 15-25, uas nyob hauv Eastern Coachella Valley thiab txaus siab rau kev piav dab neeg txog kev nyuaj siab mob hlwb hauv lawv lub zej zog. Muaj nyiaj pab kawm ntawv. Yog xav paub ntxiv, hu rau Olivia Rodriguez Mendez, Program Manager, ntawm [email tiv thaiv].