Cov Hluas Dab Neeg

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Coachella Unincorporated tab tom nrhiav cov tub ntxhais hluas sib txawv, hnub nyoog 15 -25 xyoos, uas txaus siab txhawb nqa cov dab neeg los ntawm peb cov zej zog nyob deb nroog, tsis koom nrog. Cov nyiaj tau los muaj. Yog xav paub ntxiv, hu rau Paulina Rojas, Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm, ntawm [email tiv thaiv].