Koom nrog peb hauv kev rov qhib lub YOUTH FUND - qhov kev pab cuam tshiab uas tso nyiaj ncaj qha rau hauv cov tub ntxhais hluas los tsim thiab siv lawv tus kheej cov phiaj xwm kev ncaj ncees. Cov nyiaj pab yav dhau los tau txhawb cov hluas rau tsim lub sijhawm huab cua zoo app rau tsev neeg hauv West Fresno, host Know Your Rights workshops for immigrant family in San Mateo County, thiab tsim tawm ib tug documentary nrog cov tub ntxhais hluas tsiv tawm hauv Merced. Pub dawb hnub no los pab cov tub ntxhais hluas-coj kev daws teeb meem!

Youth Fund Awards Ceremony

Thov koom nrog peb thaum Lub Rau Hli 21st ntawm Cov Nyiaj Txiag Rau Cov Hluas los nrhiav cov neeg yeej ntawm 2022 yli Youth Fund!