សន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់ 2019

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែឧសភា 11, 2019 @ 8: 30 ព្រឹក - 2: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
អាច 11, 2019
ម៉ោង:
8: 30 ព្រឹក - 2: 00 ម៉ោង
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
http://maderachangemakers2019.eventbrite.com/
តំបន់:
កម្មវិធី:
ក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិរបស់សិស្ស Madera

អ្នករៀបចំ

Katrina Ruiz
ទូរស័ព្ទ:
(209) 509-6726
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
kruiz@yli.org

ទីកន្លែង

វិទ្យាល័យ Madera
ផ្លូវ 200 ខាងត្បូង
Madera, CA 93637 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី