អំពូលភ្លើងដើម្បីបញ្ចប់ការឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍និងការញែកគ្រួសារ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

កក្កដា 12 @ 7: 00 ល្ងាច - 9: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​កក្កដា 12
ម៉ោង:
7: 00 pm - 9: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:

ទីកន្លែង

1400 Middlefield Road
1400 Middlefield Road
ទីក្រុង Redwood, CA 94063 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី