ការប្រកួតប្រជែងខារ៉ាអូខេ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមករា 17 @ 5: 00 ម៉ោង - 8: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
17 ខែមករា
ម៉ោង:
5: 00 pm - 8: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
bit.ly/ylikaraoke
តំបន់:
កម្មវិធី:
ផ្ទះណូអែលហ្វ្រេសណូ

អ្នករៀបចំ

Kody Stoebig
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
kstoebig@yli.org