ការប្រកួតប្រជែងខារ៉ាអូខេ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍

ខែធ្នូ 13 @ 5: 00 ម៉ោង - 8: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​ធ្នូ 13
ម៉ោង:
5: 00 pm - 8: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
bit.ly/ylikaraoke
តំបន់:
កម្មវិធី:
ផ្ទះណូអែលហ្វ្រេសណូ

អ្នករៀបចំ

Kody Stoebig
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
[email protected]