ហុចមីក្រូហ្វូន!

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមិថុនា 21 @ 6: 00 ម៉ោង - 9: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​មិថុនា 21
ម៉ោង:
6: 00 pm - 9: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
tinyurl.com/youthlb
តំបន់:
កម្មវិធី:
VoiceWaves

អ្នករៀបចំ

Michael Lozano
ទូរស័ព្ទ:
562-879-6787
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
mlozano@yli.org

ទីកន្លែង

វិហារគ្រឹស្តសាសនារបស់លូកា
525 អ៊ី 7th Street
ឡងប៊ិច, CA 90813 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី