គណៈកម្មាធិការយុវជនរបស់ SF បោះឆ្នោតលើថ្នាំជក់

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

មេសា 15 @ 5: 00 ម៉ោង - 7: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែមេសា 15
ម៉ោង:
5: 00 pm - 7: 00 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:

អ្នករៀបចំ

Itzel Estrada
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
iestrada@yli.org

ទីកន្លែង

សាលាក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
1 លោកបណ្ឌិត Carlton B. Goodlett ទីកន្លែង, បន្ទប់ 416
សាន​ហ្វ្រា​ន់​ស៊ី​ស្កូ, CA 94102 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី