យៈសាពូនមីនិទាឃរដូវ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែកុម្ភៈ 29 @ 9: 00 ព្រឹក - 3: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​កុម្ភៈ 29
ម៉ោង:
9: 00 ព្រឹក - 3: 00 ម៉ោង
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការតស៊ូមតិរបស់យុវជន (YALL)

អ្នករៀបចំ

Bao Moua
ទូរស័ព្ទ:
(559) 931-1532
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
bmoua@yli.org

ទីកន្លែង

៦២៦៩ ស្តេចខាងកើតអន្លង់រ៉ៃ។
៦២៦៩ ផ្លូវស្តេចអន្លង់ខាងកើត
Fresno, CA 93727 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី