ការយល់ដឹងអំពីគន្លឹះនៃការរួមភេទ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមិថុនា 8 @ 6: 00 ម៉ោង - 8: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​មិថុនា 8
ម៉ោង:
6: 00 pm - 8: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
https://www.eventbrite.com/e/understanding-the-keys-to-sex-ess-tickets-60796753727
តំបន់:
កម្មវិធី:
គណកម្មការយុវជនម៉ាយនខន (MCYC)

អ្នករៀបចំ

Wendy Pacheco
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
wpacheco@yli.org

ទីកន្លែង

ការិយាល័យអប់រំម៉ាទីនខោនធី
វិមាន 1111 Las Gallinas
San Rafael, CA 94903 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី