កោតសរសើរ“ ជែកគី” ផាម៉ា

បច្ចុប្បន្នជែកគីកំពុងចូលរួមក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រខាងកើតឈូងសមុទ្រក្នុងដំណើរនៃការស្វែងរកមុខជំនាញខាងព្រហ្មទណ្ឌ នាងបានធ្វើដំណើរក្នុងការឈានទៅរកការអប់រំខ្ពស់មិនត្រឹមតែសំរាប់ខ្លួននាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសំរាប់សមាជិកសហគមន៍នាងផងដែរដោយជឿជាក់ថាតាមរយៈការអប់រំយើងអាចព្យាបាលនិងព្យាបាលសហគមន៍របស់យើងពីរោគដែលយើងជួបប្រទះជាលក្ខណៈបុគ្គល។ គោលដៅរបស់នាងគឺដើម្បីក្លាយជាមន្រ្តីស៊ើបអង្កេតសម្រាប់អនីតិជន។

ចាប់តាំងពីបញ្ចប់វិទ្យាល័យមកជែកគីបានធ្វើការជាមួយអង្គការមួយដែលផ្តល់ឱ្យយុវជននូវការណែនាំដ៏រឹងមាំដល់មនុស្សពេញវ័យនិងការគាំទ្រជាបន្តដែលបង្កើតស្ពានដល់ការអប់រំខ្ពស់និងបំបែកវដ្តនៃភាពក្រីក្រ។ នាងបានធ្វើការជាមួយសិស្សជាច្រើននៅទូទាំង Oakland រួមទាំងយុវជនមកពីសង្កាត់ដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្តមួយចំនួនដែលត្រូវបានញាំញីដោយអំពើហឹង្សា។ នាងក៏ធ្លាប់បម្រើការជាទីប្រឹក្សា Peer សម្រាប់គណៈកម្មការប្រឹក្សាយុវជន Oakland (OYAC) ។

ជែកគីមានការរំភើបចិត្តក្នុងការនាំយកទេពកោសល្យរបស់នាងទៅជាអ្នកសំរបសំរួលកម្មវិធីសំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំយុវជនសហគមន៍ប៉ូលីសអូកឡែន។ ក្នុងអំឡុងពេលទំនេរនាងចូលចិត្តលេងហ្គោលនិងហាត់ប្រាណ!