ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឆ្នេរសមុទ្រ

ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឆ្នេរសមុទ្រ (CYC) បានដឹកនាំគម្រោងផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ជាងមួយទសវត្សរ៍អស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំនៅ Half Moon Bay ។ ពួកគេផ្តោតលើដំណោះស្រាយចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្រោមអាយុដោយពិនិត្យនិងដោះស្រាយបរិស្ថាននិងសារដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានអាកប្បកិរិយាដែលមិនមានសុខភាពល្អ។

នៅក្នុង 2015, CYC បានផ្តោតលើការកាត់បន្ថយសារដែលយុវជនត្រូវបានបុកជាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ CYC បានចូលរួមមហោស្រព Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival និងបានទៅមើលហាងដែលមានទីតាំងនៅជិតសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលយុវវ័យដែលមានទីតាំងនៅជិតផ្សារទំនើប 8 ដោយកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលស្រាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនិងរបៀបដែលវាសំដៅទៅលើយុវវ័យ។ ពួកគេក៏បានរៀបចំ គម្រោងថតរូបដោយប្រើរូបភាពដ៏មានឥទ្ធិពលដែលប្រមូលបានពីផ្ទះនិងសង្កាត់របស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលអាកប្បកិរិយាមិនល្អត្រូវបានពង្រឹងនិងធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈធម្មតានៅក្នុងសហគមន៍។

CYC មានមេដឹកនាំយុវជនមកពីវិទ្យាល័យ Half Moon Bay ។ ភាគច្រើនមកពីសហគមន៍ដែលមានកម្មករ - ក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍និងប្រវត្តិសាស្រ្តជំនាន់ទី 1 ។ ពួកគេបានរៀបចំឱកាសក្នុងការបម្រើសហគមន៍ការតស៊ូមតិសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពនិងធ្វើការលើគោលនយោបាយដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់យុវជន។ វាជាផ្នែកមួយ ថ្ងៃសុក្ររាត្រីរស់នៅ (FNL)ដែលជាអង្គការទូទាំងរដ្ឋមួយដែលនិយាយពីការរំលោភបំពានសារធាតុមិនទាន់គ្រប់អាយុ។

អានរបស់ពួកគេ ស្វែងរករលកការផ្លាស់ប្តូរ 2015 ការរកឃើញនិងអនុសាសន៍ (ទ្រង់ទ្រាយ PDF)