Madera

នៅឆ្នាំ ២០១៧ មេដឹកនាំសហគមន៍ម៉ាឌឺរ៉ាបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្រុកនិងការតម្រឹមចក្ខុវិស័យរួមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌឺរ៉ា។ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសាលាស្រុកបង្រួបបង្រួម Madera ទីក្រុង Madera និង United Way Fresno និង Madera County yli បានប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់សម្លេងយុវជនតាមរយៈការចូលរួមរបស់យុវជនប្រកបដោយអត្ថន័យ។ យូលីបានបើកដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិត (អេសអេស) ចំនួនពីរនៅវិទ្យាល័យម៉ាឌឺរ៉ានិងម៉ាឌឺរ៉ាខាងត្បូងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ក៏ដូចជាគណៈកម្មការយុវជនទីក្រុងមេឌ្រា។ 

រួមគ្នាកម្មវិធីទាំងពីរនេះចូលរួមយុវជនក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការរៀនសូត្រលើកស្ទួយនិងផ្តល់អំណាចដល់សម្លេងរបស់មិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេដោយសហការជាមួយសាលាស្រុកម៉ាឌ្រូរួបរួមនិងបុគ្គលិកទីក្រុងម៉ាឌឺរ៉ា។ 

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធីកន្លងមក

ការកំណត់ពេលវេលានៃការឈ្នះនៅ Madera

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ · 

ការចល័តយុវជនទៅ Nix Tobacco រៀបចំវេទិកាសហគមន៍ Madera County

ដោយសហការជាមួយបណ្តាញសកម្មភាពសមាគមមហារីកអាមេរិក និងសុខភាពសាធារណៈ Madera ការចល័តយុវជនទៅ Nix Tobacco បានរៀបចំវេទិកាសហគមន៍មួយនៅ Madera County ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧ · 

យុវជនបើកក្លឹបថ្មីនៅវិទ្យាល័យ Madera

សមាជិកសមូហភាពយុវជនចាប់ផ្តើមក្លឹបដែលផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរដែលដឹកនាំដោយយុវជននៅវិទ្យាល័យ Madera South និងវិទ្យាល័យ Madera ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

យុវជន Madera លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជុំវិញវ៉ាក់សាំង COVID-19

សមូហភាពយុវជនបានបង្កើតគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដើម្បីតស៊ូមតិសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ Madera ។ ទាំងនេះរួមមានៈ សមាជិក Podcast Collective Beto, Jaylee, … បន្តទៀត

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

យុវជន Madera អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តបានដោះសារអវត្តមាន

ដោយមានគោលដៅធ្វើឱ្យខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងស្រុក Madera Unified School និស្សិត Voices United បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិដើម្បីបន្ថែមសុខភាពផ្លូវចិត្តជាការអវត្តមានសម្រាប់សិស្ស។ នេះ… បន្តទៀត

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

មេដឹកនាំយុវជនចូលរួមក្នុងសន្និសីទបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរ

សន្និសីទសិក្សាស្វែងយល់ពីសេវាកម្មរយៈពេល ១ ថ្ងៃនេះបណ្តុះបណ្តាលក្រុមយុវជនម៉ាឌ្រាដើម្បីដឹកនាំគម្រោងខ្នាតតូចដែលផ្តោតលើសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌឺរ៉ា។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

មេដឹកនាំយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាតស៊ូមតិចំពោះអវត្តមានដែលបានអនុម័តដោយសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅសាលារៀន

អ្នកដឹកនាំយុវជនបង្ហាញទិន្នន័យនិងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់សាលាស្រុកមេឌារដើម្បីបន្ថែមអវត្តមានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងតាមដាននៅតាមសាខា។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

គណៈកម្មការយុវជនម៉ាដាបង្កើតសៀវភៅធនធាននិងសកម្មភាពសហគមន៍

គណកម្មាធិយុវជនយុវជន Madera បង្កើតសៀវភៅធនធានសហគមន៍និងសៀវភៅសកម្មភាព (ជាភាសាអង់គ្លេសនិងអេស្បាញ) ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារការពិតនិងវិជ្ជមាននៅ Madera ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ · 

យុវជនម៉ាឌឺរ៉ាបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍និងនិស្សិតអំពីក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិត

ក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិតនិងគណៈកម្មការយុវជន Madera បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Madera និងនិស្សិតដើម្បីអនុវត្តក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិតផ្ទាល់របស់ពួកគេ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ · 

យុវជនម៉ាឌឺរ៉ារៀបចំពិធីអបអរសាទរនិម្មិតចំនួន ២ សម្រាប់យុវជនកំឡុងកូវីដ ១៩

រួមជាមួយបុគ្គលិកលីលីគណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាបានរៀបចំការប្រារព្ធពិធីថ្ងៃឈប់សម្រាកនិម្មិតចំនួន ២ ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ · 

គណៈកម្មការយុវជន Madera ចាប់ផ្តើមថ្នាក់បង្រៀនធ្វើម្ហូបអប់រំ

គណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាចាប់ផ្តើមវគ្គធ្វើម្ហូបអប់រំដើម្បីស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងចំពោះអាហារ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

ការទទួលស្គាល់ដីធ្លីត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងរបៀបវារៈគណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ា

គណៈកម្មការយុវជន Madera ដាក់ការទទួលស្គាល់ដីនៅលើរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរបស់ពួកគេ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

គណៈកម្មការយុវជន Madera ដំបូងបានស្បថចូលកាន់តំណែង

នៅថ្ងៃទី 20 ខែមេសាយុវជនវ័យក្មេង 3 បានស្បថស្បថជាផ្លូវការដើម្បីបម្រើក្នុងអាណត្តិដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការយុវជនទូទាំងក្រុងដែលបានបង្កើតថ្មី។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តទីក្រុងម៉ាឌារ៉ាដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សាលារាជធានីដើម្បីរួមបញ្ចូលទាំងយុវជននៅតុសំរេចចិត្ត។

អាន​បន្ត