ដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជន ECV ជាមួយរបាយការណ៍របស់កាលីហ្វ័រញ៉ារបស់ KQED

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

អ្នកយកព័ត៌មានយុវវ័យរបស់យើងបង្ហាញថាជ្រលងភ្នំខូឆៅឡាឡាខាងកើតគឺច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកចូលរួមទស្សនាមហោស្រពតន្ត្រីខូឆលឡាធ្លាប់បានឃើញ។ ស្តាប់ផតឃែស្ថនៅទីនេះ!