The kNOw និង We'Ced ចូលរួមក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ Not So Golden

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · ,

មិនដូចមាសដែលជាគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជនទូទាំងរដ្ឋក្នុងការបោះពុម្ពរួមគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយូអឹមអរ, ប៊យលហៃសបត, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជនយូខេដនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជនឃ្យូណូផ្តោតលើបញ្ហាដែលជះឥទ្ធិពលដល់យុវវ័យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។