yli អនុវត្តវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋ

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពយុវជន Daly City yli អនុវត្តវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋ។ យុវជន​អាច​និយាយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​មេ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ក្រុង អ្នក​តស៊ូ​មតិ និង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​សាលា