Ang YLI ay nagbukas ng Punong Opisina ng San Francisco, nakakuha ng Congressional Award for Leadership, at nagsimula sa pananaliksik, pagsusuri ng programa, pagsasanay, at teknikal na tulong.

 | 
Ating Kasaysayan