Ang YLI ay nagiging lead trainer para sa Biyernes Night Live.

 | 
Ating Kasaysayan