Ang Opportunity ay Napakalaking: Ang 2nd Taunang Komisyon sa Kabataan Nagtatag ng isang Malaking Tagumpay!

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

“Napagtanto ko na may mga taong tulad ko na nais mapabuti ang ating lipunan. Nagkamit ako ng higit na kumpiyansa na magtrabaho sa aking proyekto dahil alam kong hindi ako nag-iisa. ” - Komisyoner ng Kabataan

Noong nakaraang buwan, nag-host ang ikalawang taunang Youth Commission Commissions ng San Mateo at Marin County na nagtutulungan ng mga komisyon ng kabataan mula sa buong estado upang talakayin ang mga mahahalagang isyu sa loob ng kanilang mga komunidad, magbahagi ng mga pinakamahuhusay na gawi, at magbuo ng pangitain para sa pagpapalakas ng network ng mga lider ng kabataan sa buong California.

Ang pagkakataon dito ay napakalaking.

Ginawa ng kabataan sa pagitan ng mga taong 12-23, ang mga komisyon ng kabataan ay kumikilos bilang isang pampulitikang tinig para sa mga kabataan. Ang mga komisyong ito ay kinikilala na mga entity ng mga lokal na pamahalaan, at nakikibahagi sa mga gumagawa ng desisyon sa mga isyu na nakakaapekto sa mga kabataan.

Sa simula ng bawat termino, tinutukoy ng mga lider ng kabataan ang mga isyu kung saan sila ay madamdamin at nakikipagkita sa mga organisasyon ng komunidad upang malaman ang tungkol sa patuloy na pagsisikap upang matugunan ang mga isyung ito. Pagkatapos ay organisahin at ipatupad nila ang mga kampanyang panlipunan katarungan, na maaaring magmukhang pagsulat ng pampublikong patakaran; pagdalo sa iba pang mga kabataan sa pamamagitan ng mga pagsasanay at mga kaganapan; at / o pagsasagawa ng buong komunidad na edukasyon.

Marami sa mga komisyong ito ang nagawa ng kagila-gilalas na gawain sa kanilang mga komunidad. Noong nakaraang taon, nakatulong ang Marin County Youth Commission upang makapasa ng isang Ordinansa ng Social Host ang mga matatanda na nagsisilbi sa alkohol sa mga menor de edad at nagbibigay ng panunumbalik na paraan ng hustisya sa mga kabataan na nahuli. Ang Fresno Youth Commission ay matagumpay na nagtaguyod para sa a $ 50,000 para sa mga trabaho sa kabataan, nagtatag ng isang gawain ng mga kabataan na gawain ng mga kabataan, at natiyak iyon Ang mga bayarin para sa mga kabataan na kasangkot sa sistema ay pinaliit mula sa mga aklat.

Isipin ang isang silid na puno ng mga batang lider, madamdamin tungkol sa katarungan, pakikipag-usap sa tindahan at pagbabahagi ng mga panaginip.

Isang Pangitain sa Pangitain

Sa 10am, ang silid ng pagpupulong ay naghihintay na kumakatawan sa mga komisyoner Oakland, San Mateo, Marino, San Francisco, Sacramento, at Santa Clara naglalakbay sa gallery na nagpapakita ng mga pagsisikap ng mga komisyon sa bawat komunidad. Kabilang sa mga pangunahing tagapagsalita ang Peter Cerneka, Direktor ng Programang Pangako ng Cardinal ng Stanford Haas Center para sa Pampublikong Serbisyo, na nagbahagi ng mga estratehiya sa epektibong pagtataguyod, at Rubi Salazar, UCLA Labor Center Fellow Immigrant Justice, na nagtugon sa imigrasyon at kampanya ng Know Your Rights upang maprotektahan ang mga undocumented immigrant mula sa mga raid ng ICE. Si Rubi ay kasalukuyang naninirahan sa Ang Pamumuno ng Pamumuno sa Institute Opisina ng San Mateo at nanguna sa pagsingil sa pagpapalit ng Araw ng Columbus sa mga Katutubong Araw ng mga Tao sa county. Nakatulong din siya upang maitatag ang Immigrant Youth Award, na nagbibigay ng mga refurbished na mga laptop sa unang henerasyong imigrante kabataan.

Habang lumalaki ang araw, sinira ng mga komisyoner ang mga grupo upang talakayin ang ilan sa mga pinakamahirap na isyu sa ating panahon at kung ano ang maaaring gawin upang harapin sila. Kasama ang mga isyu:

  1. Ang kapaligiran: Pagbabago ng klima at air pollution mula sa trapiko; mitein emissions mula sa mga baka at pagkawasak ngwetlands; pananagutan ng mga tagagawa ng langis at tech; at pamamahala ng basura.
  2. Edukasyon: Ang pipeline ng paaralan-sa-bilangguan at mga restorative justice ay nalalapit; post-secondary na kahandaan at mga charter school; pagpopondo para sa mga paaralan at guro, at paglilipat ng guro; at Prop 13, na nagpoprotekta sa mga bilyong dolyar na kumpanya upang mag-ambag nang higit pa sa pampublikong edukasyon.
  3. Kalusugang pangkaisipan: Alcohol, paggamit ng tabako at droga; ugnayan at buhay sa tahanan, pagpapayo sa paaralan at mga mapagkukunan; at pagpopondo para sa edukasyon sa sex at pagsasama ng komunidad ng LGBTQ +.
  4. Immigration: Transportasyon at pabahay; mga banal na lungsod at ang kampanya ng Know Your Rights; paghihiwalay ng pamilya at mga bata na pumapasok sa sistema ng kinakapatid; at pagkandili ng pagkakaisa sa pagitan ng mga imigrante mula sa buong mundo.
  5. Pakikipag-ugnayan sa sibika ng kabataan: pantay na pag-access sa mga pagkakataon tulad ng mga komisyon ng kabataan; pagkuha ng boto sa mga kabataan at mga komunidad na hindi pinapahalagahan, at pagpapababa sa edad ng pagboto; at paglikha ng mga daanan para sa mga komisyoner ng kabataan upang patuloy na magtrabaho sa pamahalaan na lampas sa kanilang mga termino.

Iniskedyul ng kanilang mga talakayan ang mga intersection ng mga mapaghamong isyu na ito, at kung paano nila pinagsasama ang mga epekto sa mga mahihirap na komunidad.

Ang mga komisyonado ay nagbahagi rin ng mga pinakamahusay na kasanayan pati na rin ang mga hamon sa loob ng mga komisyon mismo. Tulad ng sinabi ng isang komisyoner ng kabataan, ang "interpersonal na koneksyon sa iba pang mga komisyoner ng kabataan at ang pagpapatibay na ang iba pang mga komisyon ay nahaharap sa mga parehong isyu tulad sa amin" ang pinakahihintay sa kaganapan. Pinag-usapan nila ang kahalagahan ng mga kaalyado ng pang-adulto upang suportahan ang mga kabataan sa pagkuha ng mas malaking tungkulin sa pamumuno, at ng paggamit ng mga mapagkukunan, kaalaman, at mga diskarte ng mga network ng komisyon at mga kasosyo sa pamayanan upang makabuo sa mga pagsisikap na nagaganap na sa halip na muling likhain ang gulong.

Kinilala rin nila na marami sa mga kabataang ito ay nakikipag-juggling sa paaralan at iba pang mga responsibilidad - at na ang paglilingkod sa isang komisyon para sa kabataan ay isang malaking responsibilidad. Ang isang karaniwang hamon ay ang pagliban at ang mga komisyonado ay nag-utak tungkol sa paglikha ng higit na pananagutan sa pamamagitan ng isang panunumbalik na lente.

Habang nahuhuli ang kaganapan, tinutuon ng mga kabataan ang kanilang pangitain, nagbabahagi ng mga ideya para sa pagtatayo sa momentum at pagpapalakas ng kanilang pakikipagtulungan. Kasama sa mga mungkahi ang mga plataporma para sa pagpapanatiling konektado sa buong taon, na nagtataglay ng mga bi-taunang at pang-rehiyon na mga pagsasanay at kaganapan, na umaabot sa at nakaka-engganyo ng higit pang mga komisyon ng kabataan, at nagre-record at / o live streaming convenings upang ibahagi sa mga hindi makadalo.

Ang malaking panaginip ay ang magtatag ng isang pambuong-estadong network ng mga komisyon ng kabataan na maaaring harapin ang mga pangunahing isyu na lumitaw sa panahon ng kaganapan. Sa mga lider ng kabataan sa buong estado na nagtutulungan upang dalhin ang boses ng kabataan sa desisyon ng paggawa ng talahanayan, ang pagkakataon ay, mahusay, napakalaking. 

 

Ang Pagtitipon ng Komisyon ng Kabataan ay inayos ayon sa San Mateo at Marino Mga Komisyon ng Kabataan ng County, kasabay ng Kumuha ng Healthy San Mateo, County ng San Mateo, Biyernes Night Live, at Ligtas na Sona.