Kapag Kami ay Tumindig Bilang Isang, NAGINGIN ANG: Mga Kalidad ng Kampanya ng MErcedTOO Major Patakarang Manalo Laban sa Sekswal na Panggigipit

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

Huling Miyerkules, ang Merced Girls & Womyn of Color (GWoC) ay tumayo laban sa panliligalig sa sekswal sa kanilang mga paaralan - at WON.

Ang pagpupulong sa Lupon ng ika-13 ng Merced Union High School District (MUHSD) ay napunan hanggang sa may kakayahan. Ang mga mag-aaral at iba pang miyembro ng pamayanan ay nagsusuot ng mga t-shirt at may dalang mga karatula. Ang matapang na mga batang pinuno ay tumayo sa harap ng Lupon, kanilang mga kasamahan, at ang mas malaking pamayanan upang magbigay ng luha na mga account sa ngalan ng kanilang mga kaibigan - mga kabataang babae na binu-bully, ginipit, at hindi pinansin sa katahimikan at ginustong manatiling hindi nagpapakilala.

Nariyan sila upang protesta ang talamak na mga paratang - at ang masaklap na kamalian ng administrasyon - ng mga sekswal na panliligalig at mga kaso sa pag-atake sa mga kampus ng MUHSD.

Pagkatapos ng maraming debate, inaprubahan ng Lupon ang mga sumusunod na patakaran:

    1. Ang mga kabataan ay kakatawanin sa Lupon ng Paaralan, alinman sa mga itinalagang miyembro o sa mga karapatan sa pagboto, sa Enero 2019 upang matiyak na ang mga kabataan ay may sinasabi sa paglikha ng mga patakaran na nagpoprotekta sa kanila mula sa sekswal na panliligalig, bukod sa iba pang mga pangunahing isyu.
    2. I-update ang mga sexual harassment at pag-uulat ng mga protocol ng pag-atake.
    3. Ang edukasyon sa pag-iwas sa sekswal na pag-atake at harassment para sa parehong mga mag-aaral at kawani ay idaragdag sa kurikulum sa lahat ng apat na taon ng mataas na paaralan.
    4. Ang posisyon ng kawani ay eksklusibo para sa paghawak ng mga ulat ng sekswal na panliligalig at suporta.

Sumusunod ang panalo sa mga buwan ng masinsinang pag-oorganisa sa kampanya ng MErcedTOO, sa pakikipagsosyo sa Valley Crisis Center at ang aming mga kabataang lalaki sa programa ng Pag-angat at Pagtaas ng YLI Merced. Ang isyu ay dinala sa pansin ng YLI Program Coordinator na si Claudia Gonzalez noong Pebrero, nang ibinahagi ng mga miyembro ng komunidad ang kanilang mga alalahanin tungkol sa panliligalig sa sekswal sa Golden Valley High School at hiningi sa kanyang suporta upang matugunan ang isyu.

Ang bagong tanggapan ng YLI sa Merced ay tumama sa lupa na tumatakbo noong Marso, kasama si Gonzalez na masigasig na nagtatrabaho sa pagtataguyod ng Girls at Womyn of Color (GWoC). Noong unang bahagi ng Abril, inimbitahan niya ang mga babaeng kaalyado na may sapat na gulang mula sa pamayanan ng Merced na dumalo sa mga pagpupulong ng GWoC at maglingkod bilang tagapagturo para sa mga pinuno ng kabataan ng GWoC. Ang isyu ng panliligalig at sekswal na pang-aabuso ay lumitaw sa bukas na pag-uusap, na nagpapalitaw ng mga tugon sa emosyonal - lahat ng naroon ay may personal na kuwento ng sekswal na panliligalig, o may alam sa isang tao. Nagpasya ang GWoC na gagawin nilang pokus ang isyung ito sa kanilang unang kampanya.

Sa walang oras na mawala, ang Gonzalez at YLI intern Guadalupe Reyes ang namumuno sa GWoC na kabataan sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa estilo ng bootcamp sa pagbabagong patakaran at diskarte sa kampanya. Tinukoy ng mga kabataang babae ang kakulangan ng protocol, ang itinalagang staff para sa pag-uulat ng sekswal na pag-atake, at ang mga kahihinatnan para sa mga perpetuator bilang mga pangunahing problema na kailangan upang matugunan, at nagsimulang maghanda ng mga script upang maiharap ang kanilang mga hinihingi sa Lupon ng Paaralan. Habang nahuhulog ang Abril, ipinakita ang Valley Crisis Center tungkol sa Title IX, na nangangailangan ng mga paaralan na magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan at suporta para sa mga biktima ng sekswal na panliligalig.

Noong Mayo 2, ang mga kabataan ay naipamahagi sa 200 na mga survey sa mga kampus ng MUHSD. Ang mga paunang natuklasan ay kamangha-mangha: ang napakalaki na bilang ng mga kabataang babae sa bawat campus ay nakaranas ng sekswal na pag-atake at panliligalig o nakakaalam ng isang taong mayroon. Ang paksa ay hindi sakop sa anumang mga klase, at ang karamihan sa mga estudyante ay hindi alam ang protocol para sa pag-uulat ng sekswal na panliligalig at pag-atake, at / o hindi nakaramdam ng ligtas na pag-uulat. Ang mga personal na istorya na ibinahagi sa mga survey ay nagsiwalat na ang mga mag-aaral na nag-ulat ng ganitong mga pangyayari ay kadalasang nagbubulsa mula sa mga konsehal sa mga guro sa mga administrador, para lamang maalis, sisihin, o masilotan pa dahil sa pagsasalita.

Gamit ang impormasyon, naghanda ng mga script, personal na kwento, data ng survey, poster, t-shirt, at isang listahan ng mga hinihingi, ang kabataan ng GWoC ay nagmartsa sa pagpupulong noong May 9th School Board na sinamahan ng kanilang kabataang lalaki at matatanda na mga kaalyado. Ang isyu ay naging viral sa loob ng pamayanan ng Merced, at ang pagpupulong ng Lupon ay napuno, at maraming tao ang tumalikod.

Bagaman ang paksa ay wala sa agenda, ang mga kabataan ng 7 ay nag-sign up upang mag-alok ng pampublikong komento. Ang oras ay na-drag habang ang Lupon ay nag-plodded sa pamamagitan ng iba pang mga item sa agenda. Sa wakas, matapos maghintay ng halos dalawang oras, ang pulong ay binuksan sa komento ng publiko. Si Annie Delgado, isang pinalamutian na guro sa Distrito, na humantong sa isang impassioned statement tungkol sa kanyang karanasan sa panliligalig sa sekswal, at pinigilan ang luha habang inilalarawan niya ang pagtanggi ng administrasyon na talakayin ito. Sumunod ang mga pinuno ng kabataan, ibinabahagi ang kanilang mga personal na kwento o hindi nagpapakilalang mga kwento sa ngalan ng kanilang mga kapantay, kasama ang kanilang mga hinihingi. Natakpan ang pagpupulong isang artikulo ni Program Associate & Reporter Jen Mac Ramos sa Kami ay Ced Youth Magazine.

Ang mga araw at linggo pagkatapos ng pagpupulong ay isang kaguluhan ng aktibidad. Sa halip na igalang para sa kanilang katapangan, ang kabataan ng GWoC ay hinila mula sa klase upang gumawa ng mga pahayag sa mga pribadong investigator. Ang mga email ay pinaputok sa buong Lupon ng MUHSD, ang Superintendent Peterson, at Golden Valley Principal, at binisita ang Opisina ng Distrito. Noong Hunyo 6, ang GWoC at isang pangkat na kaalyado ng pang-adulto, ang FIX, ay nag-host ng sesyon ng pakikinig para sa mga kababaihan ng lahat ng edad upang ibahagi ang kanilang karanasan bilang mga kababaihan na naninirahan sa Merced. Ang sesyon ay dinaluhan ng higit sa 30 mga kababaihan sa lahat ng edad at etniko, at nagtapos sa isang tawag na magpakita sa pagkakaisa sa pagpupulong noong Hunyo 13 ng Lupon.

Nang dumating noong ika-13 ng Hunyo, lahat ng hinihingi ng GWoC ay naidagdag sa agenda. Ibinahagi ng Lupon ang kanilang Sexual Harassment Response Action Plan sa isang naka-pack na silid - isang hindi kapani-paniwalang panalo para sa komunidad ng Merced sa loob lamang ng 4 na buwan ng operasyon. Ang kwento ay naiulat sa isang artikulo sa Merced Sun Star.

Ito ay malayo mula sa higit. Ang isang komite sa pamayanan ay lilikha upang gabayan ang pagpapaunlad ng posisyon ng kinatawan ng kabataan, at si YLI Merced ay humihiling na maglingkod sa komite na ito. Ang mga darating na buwan ay mangangailangan ng malapit na pagsubaybay upang matiyak na ang mga bagong patakaran ay ipinatupad, at kailangan ng mas mahahabang mga panukalang kinakailangan upang mapalago ang isang paglilipat sa kultura - isa na ginagawang ligtas ang mga kampus ng MUHSD para sa lahat.