Pambungad na Plano ng Pampublikong Transisyon na Pumunta para sa Balota ng Nobyembre sa San Mateo

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

Paano ang tungkol sa isang palakpakan ng palakpakan, lahat?

Dapat nating batiin ang ating sarili. Sa nakaraang taon, ang Transportasyon Equity Allied Movement Coalition (TEAMC) kasama ang aming mga kasosyo sa pamayanan - IKAW - ay nakikipaglaban sa mabuting laban upang matiyak na ang susunod na panukala sa balota ng transportasyon ng San Mateo County gumagalaw para sa amin: para sa mga kabataan, mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga imigrante at iba pang mga populasyon na umaasa sa pampublikong transportasyon.

Nagtatrabaho kami nang sama-sama upang sumulong ang aming mga ibinahaging alituntunin: nakolekta namin ang mga survey sa 1,000, nakaayos at dumalo sa maraming pagpupulong ng komunidad, nakilala ang mga inihalal na opisyal at kawani, nakabuo ng mga platform ng koalisyon at mga papel ng posisyon, gumawa ng mga tawag at nagpadala ng mga email, at itinaas ang aming mga alalahanin sa mga pulong ng publiko at stakeholder.

At nagtrabaho ito.

Noong ika-11 ng Hulyo, inaprubahan ng SamTrans ang isang plano sa paggasta na labis na nakuha sa input ng komunidad. At kahapon, ang Board of Supervisors ng San Mateo County ay nagkakaisa na bumoto upang mailagay ito sa balota noong Nobyembre. Ito ang plano na gagabay sa kung paano ginugol ang $ 80 milyon bawat taon sa mga kita sa buwis, na hinuhubog ang hinaharap ng transportasyon - at ang buhay ng mga umaasa dito - sa mga darating na taon.

Maraming upang ipagdiwang.

Halimbawa, ang isang buong 50% ng mga pondo ay mapupunta upang mapanatili at mapahusay ang mga serbisyo ng bus, paratransit, at iba pang mga kadaliang paglilingkod upang mas mahusay na maghatid ng mga mahihina, kulang sa serbisyo, kabataan, mababang kita, at mga populasyon na nakadepende sa transit sa buong County. Kabilang dito ang:

  • Tumaas na mga frequency sa mga pangunahing ruta ng SamTrans 'at pinalawak na mga oras ng serbisyo sa umaga, gabi at katapusan ng linggo
  • Pinagbuting mga koneksyon sa una at huling milya sa pagitan ng mga sentro ng trabaho at mga hangganan ng transit
  • Mga solusyon na batay sa teknolohiya na nagpapabuti sa kahusayan, kaginhawaan, pag-access sa impormasyon, at pangkalahatang karanasan sa pagsakay (tulad ng WiFi!)

Nasa plano din ang mga pag-upgrade at pagpapabuti ng Caltrain upang mas mahusay na ikonekta ang County sa natitirang rehiyon, kabilang ang mga pagpapabuti ng Dumbarton transit at mga express bus service. At, para sa atin na gumagamit ng aming mga paa, ang pondo ay ilalaan upang mapunan ang mga puwang at mag-update ng mga pasilidad para sa mga daanan ng bisikleta at pedestrian. Sama-sama, ang mga pagpapabuti sa transportasyon na ito ay kumakatawan sa higit sa dalawang katlo ng paggasta sa panukalang-batas!

Marahil na mahalaga rin ang pagsasama ng malakas pangunahing mga prinsipyo at isang madiskarteng proseso ng pagpaplano kasama ang input ng pamayanan upang mabuo ang mga alituntunin para sa paggastos ng panukala pagkatapos ng Nobyembre. Makakatulong ito na matiyak na ang pondo ng panukala ay patuloy na ma-maximize ang mga benepisyo ng pamayanan kahit na naipasa na ang panukala.