Pambungad na Plano ng Pampublikong Transisyon na Pumunta para sa Balota ng Nobyembre sa San Mateo

|
Mga Tagumpay sa Kampanya

Paano ang tungkol sa isang palakpakan ng palakpakan, lahat?

Dapat nating batiin ang ating sarili. Sa nakaraang taon, ang Transportasyon Equity Allied Movement Coalition (TEAMC) kasama ng aming mga kapareha sa komunidad - IKAW - nakipaglaban sa mabuting pakikipaglaban upang matiyak na ang susunod na balota sa transportasyon ng San Mateo County gumagalaw para sa amin: para sa mga kabataan, mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga imigrante at iba pang mga populasyon na umaasa sa pampublikong transportasyon.

Nagtatrabaho kami nang sama-sama upang sumulong ang aming mga ibinahaging alituntunin: nakolekta namin ang mga survey sa 1,000, nakaayos at dumalo sa maraming pagpupulong ng komunidad, nakilala ang mga inihalal na opisyal at kawani, nakabuo ng mga platform ng koalisyon at mga papel ng posisyon, gumawa ng mga tawag at nagpadala ng mga email, at itinaas ang aming mga alalahanin sa mga pulong ng publiko at stakeholder.

At nagtrabaho ito.

Noong Hulyo 11th, inaprubahan ng SamTrans ang plano sa paggasta na nakabigat sa input ng komunidad. At kahapon, ang San Mateo County Board of Supervisors ay bumoto nang walang saysay upang ilagay ito sa balota ng Nobyembre. Ito ang plano na gagabay sa kung paano ang $ 80 milyon sa bawat taon sa kita ng buwis ay ginugol, na humuhubog sa hinaharap ng transportasyon - at ang buhay ng mga umaasa dito - para sa mga taon na darating.

Maraming upang ipagdiwang.

Halimbawa, ang isang buong 50% ng mga pondo ay mapupunta upang mapanatili at mapahusay ang mga serbisyo ng bus, paratransit, at iba pang mga kadaliang paglilingkod upang mas mahusay na maghatid ng mga mahihina, kulang sa serbisyo, kabataan, mababang kita, at mga populasyon na nakadepende sa transit sa buong County. Kabilang dito ang:

  • Nadagdagang mga frequency sa mga pangunahing ruta ng SamTrans at pinalawak na mga oras ng serbisyo tuwing umaga, gabi at katapusan ng linggo
  • Pinagbuting mga koneksyon sa una at huling milya sa pagitan ng mga sentro ng trabaho at mga hangganan ng transit
  • Mga solusyon na batay sa teknolohiya na nagpapabuti sa kahusayan, kaginhawaan, pag-access sa impormasyon, at pangkalahatang karanasan sa pagsakay (tulad ng WiFi!)

Gayundin sa plano ang mga pag-upgrade at pagpapabuti ng Caltrain upang mas mahusay na ikonekta ang County sa natitirang bahagi ng rehiyon, kabilang ang mga pagpapabuti ng Dumbarton transit at mga express bus service. At, para sa amin na gumagamit ng aming mga paa, ang pondo ay ilalaan upang punan ang mga puwang at mga pasilidad ng pag-update para sa mga pathway ng pedestrian at pedestrian. Magkasama, ang mga pagpapahusay ng transportasyon na ito ay kumakatawan sa higit sa 2/3 ng paggasta sa panukala!

Marahil na mahalaga rin ang pagsasama ng malakas pangunahing mga prinsipyo at isang madiskarteng proseso ng pagpaplano na kinabibilangan ng input ng komunidad upang gawing mga alituntunin para sa paggastos ng panukala pagkatapos ng Nobyembre. Makatutulong ito upang matiyak na ang pondo ng panukalang-batas ay patuloy na mapalaki ang mga benepisyo ng komunidad kahit na naipasa na ang panukalang-batas.