Big Tobacco sa Lunsod

 | 
yli ang Aking Kwento

Noong ako ay 18, lumipat ako sa San Francisco upang ipagpatuloy ang mas mataas na edukasyon sa sikolohiya. Nakatira sa isang malaking lungsod bilang isang batang adult na bago sa adulthood, alam mo ang mga isyu na hindi kailanman isang beses na tumawid sa isip mo bilang isang bata. Nalaman ko agad ang pagkakaiba sa ekonomiya na nakakaapekto sa mga katutubo ng SF dahil sa malaking mga korporasyon na nagta-target sa kanila.

Ang isa sa pinakamalaking isyu ay ang malaking tabako na partikular na tina-target ang mababang kita, minorya, at kabataan. Bilang isang tao na nakikilala sa lahat ng tatlo, hindi ko maiwasang magalit sa direktang pag-target ng mga taong may mataas na peligro upang maging mga adik sa buhay na maaaring humantong sa maraming sakit, kasama na ang pagkamatay. Malaking tabako ang nakawala dito dahil sa kakulangan ng mga regulasyon at batas, patuloy silang nakakahanap ng mga butas, ngunit sapat na sapat. Hindi namin maipagpapatuloy ang normalisasyon ng pagkagumon sa tabako dahil sa inuuna ng gobyerno ang pagbubuwis kaysa sa mga sariling mamamayan.

Ang pakikipaglaban para sa pag-iwas sa tabako para sa akin ay mahalaga sapagkat ang mga maliliit na bata na may kulay ay karapat-dapat mas mabuti kaysa dito, hindi na nila kailangan ng anumang direktang pag-target ng mga malalaking korporasyon, at pinakamahalagang hindi nila kailangan ang tabako o anumang mga produktong nauugnay sa tabako, katotohanan Alin ang dahilan kung bakit patuloy akong nakikipaglaban para sa pag-iwas sa tabako upang matulungan ang susunod na henerasyon na mamulaklak nang walang pagtitiwala sa magastos at nakamamatay na tabako.