Sulat mula sa CEO Jon Marker

|
Ating Kasaysayan

Mga Minamahal na Kaibigan:

Ang buwan ng Hunyo ay nagmamarka ng isang paglipat sa Youth Leadership Institute habang ang aming mga programa ay bumaba sa isang taon ng mga kampanya, mga kaganapan at tinig ng kabataan sa buong California. Ngayon, ipinahahayag ko rin ang aking sariling paparating na paglipat at iiwan ang aking tungkulin sa Youth Leadership Institute ngayong Hulyo.

Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo upang itaas ang mga tinig ng aming kabataan at ang koponan ng mga propesyonal na kawani na nagtatrabaho sa aming mga komunidad araw-araw. Ito ay isang hindi kapani-paniwala na pribilehiyo at karangalan na nagsilbi bilang CEO ng Pamumuno sa Pamumuno ng Kabataan sa nakalipas na apat na taon, at bilang isang volunteer sa loob ng dalawang taon bago. Malaki ang ipinagmamalaki ko na naging bahagi ng pangkat na ito at ng lahat ng gawa na aming ginawa.

Sa paglipas ng mga taon ng 28, ang YLI ay naging sentro sa pagtulong sa mga komunidad na palawakin ang mga tinig na kanilang pinalalakas upang isama ang mga kabataan. Ipinagmamalaki ko na sa nakalipas na apat na taon pinalawak namin ang bilang ng mga kabataan na nagtatrabaho kami, ang bilang ng mga komunidad na aming pinaglilingkuran sa California, at mga organisasyon na sinusuportahan namin sa buong bansa. Sa taong ito ay makikipagtulungan kami sa higit sa 2,000 kabataan sa California sa mga opisina ng 7 mula sa Eastern Coachella Valley at Long Beach sa pamamagitan ng Central Valley at sa buong Bay Area. Wala sa mga ito ay posible na wala ang iyong mapagkaloob na suporta. Salamat!

Ipinagmamalaki ko rin ang koponan na itinayo namin sa Youth Leadership Institute, propesyonal na kawani na ang mga background ay nagpapakita ng mga background ng mga kabataan sa aming mga programa. Isa sa mga miyembro ng kawani na ito ay sa aking tabi habang lumaki ang YLI sa nakalipas na apat na taon at naging kasosyo na nakatutulong sa pangunguna sa organisasyong ito. Ito ay ang aking kagalakan upang ipahayag na pinangalanan ang Lupon ng Pamumuno sa Pamumuno ng Institute ng Pamumuno Patty Barahona bilang Interim CEO ng Youth Leadership Institute. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pananaw ng Lupon ng Mga Direktor sa isang liham mula sa Tagapangulo ng Lupon na si Brandon Brown, na maaari mong ma-access dito.

Si Patty ay isang taong natutuhan ko, at may, araw-araw. Ang kanilang gawain ay lumalaki sa istratehiyang pangitain para sa aming mga programa sa aming mga komunidad sa California, na bumubuo sa Pagsasanay at Mga Serbisyo sa Pag-uusap ng YLI at ang kanilang kakayahang magpakita bilang isang tunay na pinuno ay nagbibigay sa kanila ng kasanayan, karanasan at mataas na posisyon upang dalhin ang paningin ng YLI. Ang kanilang kuwento ay katulad ng mga kuwento ng aming mga kabataan sa buong estado - at Inaasahan ko ang iyong pag-aaral nang higit pa tungkol sa kanilang paglalakbay sa pamumuno bilang isang lider ng kulay na di-magkatulad na kasarian sa di-nagtutubong larangan. Sinasalamin nila ang mga kuwento ng ating kabataan - ang kapangyarihan ng ating kabataan - at ang kahandaan na lumikha ng pagbabago sa sistema sa ating mga komunidad. Sa pakikipagsosyo sa aming malakas na board, na kumakatawan sa mga komunidad sa California, mga tauhan ng dedikado, at mga kabataan na ginagawa namin sa bawat taon, ang aming mga komunidad ay nakakatulong na itaas ang kanilang mga tinig sa mga makapangyarihang paraan.

Salamat muli para sa pagkakataong maglingkod. Sa pagsisimula ng aking susunod na tungkulin, patuloy na palakasin ang pagkakakilanlan na nakabatay sa pagkakakilanlan bilang isang Senior Program Officer sa Jim Joseph Foundation, Inaasahan ko na mananatiling isang mapagmataas na tagapagtaguyod, donor, at cheerleader ng Youth Leadership Institute, at nakakakita ka sa lahat sa lalong madaling panahon.

Sa Komunidad,

Jon Marker