Patty Barahona Pinangalanang Permanenteng CEO ng yli

|
Ang YLI ay My Story

MENSAHE MULA SA CHAIRMAN NG YLI BOARD OF DIRECTORS

Tulad mo, kami ay nahuhulog sa sandaling ito ng krisis. Tulad mo, hinahanap namin ang aming pamumuno para sa isang landas na pasulong. Inaasahan namin ang mga napatunayan na pinuno na may talento at karanasan upang mamuno sa pamamagitan ng makapal at payat. Tumitingin kami sa mga pinuno na may integridad at paniniwala at kasanayan at pag-ibig. Tumitingin kami sa mga pinuno na halimbawa ng mga halaga ng aming samahan: hustisya sa lipunan, pamayanan, pagsasama, at pagbabago. Sa YLI, ang taong iyon ay Patty Barahona, at pagkatapos ng isang nagkakaisang boto ng Lupon ng mga Direktor ng YLI, natuwa akong ibalita ang kanilang appointment bilang Chief Executive Officer ng Youth Leadership Institute.

Sa YLI, alam namin na ang pinakamahusay na mga solusyon ay posible lamang kapag sinusunod namin ang nangunguna sa mga pinaka-apektado ng mga hamon na kinakaharap namin. Ito ang dahilan kung bakit labis kaming ipinagmamalaki na ang aming kawani ay sumasalamin sa maraming mga pamayanan na aming pinagtatrabahuhan sa buong California. At ito ang dahilan kung bakit ang pamumuno ni Patty — bilang isang hindi pangkaraniwang tao na may kulay - sa sandaling ito ng kaguluhan at pagkakataon ay nagkakaintindihan.

Eksaktong 9 taon na ang nakalilipas, nagsimula si Patty bilang isang Program Coordinator sa Marin County na nagtatrabaho sa mga kabataan ng LGBTQ upang lumikha ng mga ligtas na paaralan sa pamamagitan ng pagbabago ng patakaran. Sa mga 9 na taon, pinamunuan ni Patty ang mga koponan na mabawasan ang mga pagkakaiba-iba sa kalusugan sa pamamagitan ng pagpasa ng komprehensibong kontrol sa tabako at mga patakaran sa klima ng paaralan, may mahalagang papel sa pagpapalaki ng samahan mula sa 23 kawani sa 4 na tanggapan sa 51 mga kawani sa 7 mga tanggapan, at sinanay ang daan-daang kabataan na maging pinuno sa kanilang mga komunidad. Sa buong oras nila sa YLI, si Patty ay naging isang beacon ng optimismo, pagtitiis, at kakayahan, paglilinang ng ating mga pinuno sa loob at panlabas at pagsuporta sa kanila upang lumikha ng malakas na pagbabago sa kabataan at pamayanan na ating pinagtatrabahuhan.

"Ako ay nagpapakumbaba at pinarangalan na kumuha ng isang permanenteng upuan sa talahanayan ng yli. Ang tinig ng kabataan ay nakapangyayari upang lumikha ng pagbabago sa aming mga komunidad at nagpapasalamat ako sa mga pinuno sa buong aming koponan na nagawa ang gawaing ito araw-araw. Sama-sama, magtatayo kami ng isang namumuno na organisasyon na lumilikha ng mga kundisyon para sa positibong pag-unlad ng kabataan, binago ang aming larangan, aming mga komunidad, at, pinaka-mahalaga, ang daan-daang mga pinuno ng kabataan na nagtatrabaho kami sa buong estado araw-araw."
Patty Barahona, yli CEO

Ang gawain ng YLI ay tiyakin na ang mga kabataan ay nagsasaliksik, nagkukuwento at nangungunang mga kampanya sa buong estado para sa mga pamayanan kung saan maaaring umunlad ang lahat. Ngayon, higit sa dati, mahalaga na ang mga kabataan ay nakikibahagi sa proseso ng civic upang ang aming mga patakaran ay sumasalamin sa kanilang pag-asa at pangarap.

Naniniwala kami na si Patty ang sagisag ng mga pag-asa at pangarap na ito. Bilang CEO, pangungunahan ni Patty ang YLI sa susunod na kabanata ng ating gawain bilang isang statewide social justice organization at pambansang pinuno sa pagbuo ng kabataan. Sumali sa amin bilang buwanang tagasuporta habang patuloy nating tinitiyak na naririnig ang tinig ng kabataan. Malakas at malinaw.

Sa Komunidad,

Brandon Brown
Tagapangulo ng Lupon
Pamantasan ng Pamumuno ng Kabataan