Bakit Mahalaga ang Pagboto

 | 
Ang YLI ay My Story
Ang mga Pinuno ng Daly City Bay ay naghahanda para sa forum ng mga nang-aabang na pang-emergency.

Nangyayari ang pagbabago, handa ka na o hindi. Nangyayari ang pagbabago. Ang lipunan ngayon ay may mga hamon na isyu na na-normalize ng masyadong mahaba, at itinuro sa atin ng 2020 ang lahat na ang normal ay hindi palaging makatarungan. Ang pagbabago ay hindi komportable, ngunit may mga tao na itinutulak sa kabila ng kanilang mga zone na ginhawa upang matulungan ang mas mahusay na lipunan na kanilang tinitirhan. Malalapit na ang halalan at ang bawat isa ay may kapangyarihan na pumili ng mga opisyal na kumakatawan sa kanilang mga paniniwala at pangangailangan. Ang pagboto ay nagbibigay sa mga tao ng kapangyarihan na makontrol kung paano pinatakbo ang ating bansa. 

Sasabihin ng ilan sa inyo, “Ngunit teka, hindi pa ako sapat na edad upang bumoto. Paano ito naaangkop sa akin? " Kaya, mahalaga pa rin ang boses mo! May kapangyarihan pa ang kabataan upang makatulong na makalikha ng pagbabago at marinig ang kanilang tinig. Dalhin halimbawa ang Daly City yli. Sama-sama, napagkasunduan namin na ang pag-upa ay isa sa mga pangunahing isyu sa pamayanan na aming tinitirhan. Nagpasya kaming lumikha ng isang platform upang palakasin ang mga tinig ng kabataan at mga problemang kailangang marinig, mula sa aming pananaw. Dumalo kami at nagsalita sa isang pagpupulong ng konseho ng lungsod at ibinahagi ang mga isyu na tumayo mula sa 300+ na mga survey na aming nakolekta mula sa paaralan. Matapos ang ilang mga pagpupulong ng konseho ng lungsod, ang Daly City City Council sa wakas ay nagpasa ng isang patakaran na makakatulong protektahan ang mga karapatan ng mga nangungupahan! 

Ang mga Pinuno ng Daly City Bay ay naghahanda para sa forum ng mga nang-aabang na pang-emergency.

Kung ang mga tao ay nagkakasama at nagkakaisa para sa isang pangkaraniwang hangarin, maaaring gawin ang mga pagbabago. Ito ay hindi lamang isang beses na pagsisikap - ito ay isang tuluy-tuloy na pakikibaka, lahat ay sama-sama na nagsusumikap. At mahalaga ito sa ating bansa ngayon. Oo, ikaw bilang kabataan ay hindi pa maaaring bumoto, ngunit hindi iyon nangangahulugang wala kang magagawa. Maaari mong ikalat ang salita at hikayatin ang mga kakilala mong maaaring bumoto, na bumoto. Ang ating bansa ay nasa posisyon kung saan ang kinabukasan ng ating bansa ay umaasa sa mga nahalal. Kung sino ang nais mong kumatawan sa iyo ay nasa mga resulta ng pagboto. Mahalaga ang boses mo. Mahalaga ang pagboto. Mahalaga ang pamayanan.

 

Si Eula Camara ay isang Freshman sa City College of San Francisco at isang kalahok sa yli's Program ng Mga Lider ng Daly City Bay.