Dapat I-utos ang Klase sa Agham Pangkapaligiran

 | 
Opportunity ng Kabataan

Mula noong 1880, ang pinakamainit na temperatura sa Earth ay noong 2016 at 2020. Sa pagtatapos ng ika-21 siglo, ang antas ng tubig sa San Francisco Bay ay tataas ng tatlo hanggang anim na talampakan. Ang pag-init ng mundo at pagbabago ng klima ay lumalala sa araw. Ayon sa NASA, mayroon lamang tayong 9 na taon upang baligtarin ang sitwasyon bago ito maging hindi maibabalik. Kahit na kaya nating putulin ang ating mga emisyon, aabutin pa rin ng higit sa 1000 taon upang ganap na maalis ang mapangwasak na epekto ng global warming sa ating planeta (sa pamamagitan ng United Nations). 

Ang Jefferson Union School District ay dapat mag-atas ng environmental science na maging mandatoryong klase sa high school curriculum dahil ang kurso ay nagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga kritikal na isyu sa kapaligiran, nagtuturo sa mga mag-aaral na kilalanin ang kawalan ng katarungan sa kapaligiran sa kanilang personal na buhay at mga lokal na komunidad, at hinihikayat ang mga mag-aaral na ituloy ang pag-aaral sa hinaharap at karera sa agham pangkalikasan.

Maraming mga mag-aaral ang walang kamalayan sa lumalaking epekto ng pagbabago ng klima. Ang ilan ay hindi naniniwala na may pagbabago sa klima. Sa isang survey na isinagawa ng Brookings Institute, 4% lamang ng mga mag-aaral ang nag-iisip na marami silang alam tungkol sa pagbabago ng klima habang 42% ng mga mag-aaral ang pakiramdam na kakaunti lang ang natutunan nila o wala man lang tungkol sa paksa sa paaralan. At 57% lamang ng mga mag-aaral ang nagmarka na gusto nilang matuto nang higit pa tungkol sa pagbabago ng klima. 

Kapag naging mandatoryong kurso ang agham pangkalikasan na kukunin ng lahat ng estudyante, malalaman ng mga estudyante kung paano naaangkop ang pagbabago ng klima sa kanilang personal na buhay at kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga komunidad. Kapag naging kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa paksang ito, makikita nila na ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa kung anong uri ng pagkain ang kanilang kakainin at mga kondisyon ng pamumuhay tulad ng panahon at temperatura. Sa nakalipas na mga taon, ang Estados Unidos ay nahaharap sa maraming matitinding kondisyon ng panahon, tulad ng mga baha sa Texas, mga bagyo sa Louisiana, at ang mga bagyo, wildfire, at tagtuyot sa California. Nitong buwan lang, nakaranas ang Daly City ng malakas na hangin at pagbuhos ng ulan. Nakatanggap ang Bay Area ng humigit-kumulang 4.02 pulgada ng ulan noong taglagas ng 2021. Nagkaproblema ang mga estudyante sa pagpasok sa paaralan at pag-uwi sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Ang isang mandatoryong kurso sa agham sa kapaligiran ay magbibigay-daan sa mga mag-aaral na maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagyong ito at kung paano gagawa ng tamang aksyon.

Panghuli, ang kurso sa huli ay maaaring hikayatin at hikayatin ang mga mag-aaral na ituloy ang mga pag-aaral sa hinaharap o mga karera sa larangan ng agham pangkalikasan. Ayon sa The Guardian, sa buong mundo, mahigit 1.4 milyong kabataan ang nakibahagi sa mga welga para sa pagkilos sa klima. Sa buong kurso ng kursong ito, ang ating mga estudyante ay mabibigyang inspirasyon na gumawa ng mga katulad na aksyon dahil hinihikayat silang makilahok sa mga aktibidad ng komunidad tulad ng paglilinis sa baybayin, muling pagtatanim ng mga nasirang puno sa mga bangketa, o pakikibahagi sa mga welga para sa pagkilos sa klima. Ang mga mag-aaral ay kukuha ng inspirasyon mula sa kanilang natutunan sa paaralan at ilalapat ito upang simulan ang kanilang sariling mga proyekto sa larangan. Magbibigay din ang klase ng magandang pagkakataon para sa mga mag-aaral na makarinig mula sa mga propesyonal na panauhing tagapagsalita tungkol sa kasalukuyang mga pagkakataong iniaalok at mga paraan na maaari silang makilahok. 

Sa pagtimbang sa maraming benepisyo ng kurso, dapat na i-utos ng Jefferson Union High School District ang agham pangkalikasan bilang kinakailangang kurso upang malaman ng mga mag-aaral ang isyu, kilalanin kung paano nakakaapekto ang isyu sa kanilang personal na buhay, at mahikayat na ituloy ang mga pag-aaral sa hinaharap sa klima. pagbabago. Ang pagbabago ng klima ay nangyayari ngayon at nakakaapekto sa buhay ng lahat – mula sa lagay ng panahon na ating tinitirhan hanggang sa mga lansangan na ating nilalakaran – kaya kumilos na ngayon sa pamamagitan ng pagsisimula ng petisyon upang i-utos ang agham pangkalikasan bilang kinakailangang kurso sa Jefferson Union High School District .