Ang Kawalan ng Tahanan ay Nangangailangan ng Solusyon, Hindi Isang "Banage"

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

Lahat tayo ay nararapat sa parehong pagkakataon. Ang kulay ng ating balat, ang hitsura natin, o ang ating kita ay hindi tumutukoy sa kung sino tayo. Ako ay nanirahan sa tabing-dagat ng mahigit 15 taon. Nakakapagod makita na ang pakikipaglaban para sa sapat na pabahay para sa komunidad na walang tirahan ay wala tayong nakuha kahit saan sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa website ng Half Moon Bay, “Walang mga tirahan na walang tirahan sa baybayin ng San Mateo County." Ang walang mga tirahan ay nagpipilit sa mga tao na mamuhay sa kakila-kilabot na mga kondisyon, lalo na sa panahon ng isang pandemya. Ang aking komunidad ay may iba't ibang mga priyoridad sa mga nakaraang taon at ang kawalan ng tirahan ay hindi kailanman nangunguna sa listahan. Lahat tayo ay karapat-dapat sa matatag, malinis, at malusog na tahanan upang madama na ligtas at protektado tayo. Dapat may pagbabago. Napakaraming oras na ang lumipas at hindi na ito isyu, kundi isang pangangailangan. 

Kamakailan ay may ilang pagbabago sa aking komunidad. Ang hotel na tinatawag na Coastside Inn ay ginagamit bilang isang silungan upang matulungan ang mga walang tirahan. Ang shelter ay nagbibigay ng mga silid sa mga walang tirahan sa aking komunidad, ngunit sa mga naninirahan din sa San Mateo County. Sa kasalukuyan, ito ang una at tanging silungan sa San Mateo County na matatagpuan sa Half Moon Bay. Ang hotel na ito ay isang simula sa pagpapalaganap ng kamalayan at upang magbigay ng higit pang mga silungan sa loob ng komunidad.

Minsan ay isang hotel inn na matatagpuan sa Half Moon Bay, muling binuksan ang Coastside Inn noong Abril 2021 bilang isang silungan upang tulungan ang komunidad na walang tirahan.

Ang shelter, na tinatawag na Coast House, ay pinamamahalaan ng LifeMoves, isang malaking non-profit na organisasyon na may maraming karanasan sa mga programa ng serbisyo para sa mga walang tirahan. Ang tanging downside mula sa pag-unlad na ito ay ang kanlungan na ito ay pansamantalang ayusin lamang at walang intensyon na maging permanente. Ang website ng Coast House ay nagsasaad, "Sa pamamagitan ng pagbibigay ng personal na privacy sa mga indibidwal na silid, ang opsyon para sa mga kasosyo na masisilungan nang magkasama, at mapanatili ang isang koneksyon kasama ang kanilang komunidad sa baybayin, ang emergency shelter na ito ay magbibigay ng ligtas na pahingahang lugar habang ang mga kalahok sa programa ay nagtatrabaho sa mga pangmatagalang plano sa pabahay.” Ang pag-aayos na ito ay isang benda lamang sa malaking sugat, at patuloy lamang itong lumalawak. Marami pa ring nabubuhay ang mga lansangan, kung saan tinitiis nila ang masasamang panahon at hindi malinis na mga kondisyon na hindi angkop na tirahan. 

Gustung-gusto kong makita na ang aking komunidad sa wakas ay gumagawa ng isang bagay upang matulungan ang mga mahihirap, ngunit doon kailangang gawin na mas matatag at angkop para sa lahat. Naiintindihan ko ang mga isyu tulad ng mga ito ay hindi madaling ayusin sa magdamag, ngunit higit sa isang dekada ang lumipas at tila sa akin komunidad ay nasa parehong lugar pa rin. Tinutulungan ng LifeMoves ang mga walang tirahan na lumipat sa mga pansamantalang kanlungan tulad ng Coast House upang makahanap ng permanenteng tirahan at mahalagang lumayo. Bakit hindi maaaring magkaroon ng mga permanenteng tahanan sa bayan, malapit sa komunidad na kilala nila? Maaaring makaramdam ng takot ang komunidad na walang tirahan na humingi ng tulong dahil sa katotohanang kailangan nilang lumayo upang makakuha ng tamang pabahay na kailangan nila. Kapwa ang organisasyon at ang aking komunidad ay may mahusay na intensyon, ngunit ang pagpapatupad ay hindi kasiya-siya. Ang mga silungan ay dapat ibigay at ilagay sa loob ng aking bayan, at talagang walang katotohanan na ang Coast House ang una at tanging kanlungan ibinigay. Bottom line: dapat magkaroon ng mas maraming shelter at opsyon na available. Bilang isang komunidad, hindi tayo maaaring magbanta na kunin ang lahat mula sa isang tao upang matulungan sila. Ang ligtas, malusog, at maayos na pabahay ay dapat na mapupuntahan ng lahat.