Ang mga Estudyante ng Jefferson High School ay Nangangailangan ng Puwang para Pag-usapan ang Mga Krimen sa Pagkapoot sa Asya

 | 
yli ang Aking Kwento
Pinagmulan ng larawan: https://www.pbs.org/newshour/nation/watch-live-how-to-address-the-surge-of-anti-asian-hate-crimes

Sa Bay Area, ang mga krimen ng poot laban sa mga Asyano ay tumaas ng malapit sa 150% noong 2020 sa buong pandemya, ayon sa NBC News. Tulad ng insidente sa Xiao Zhen Xie, ang mga matatanda ay pinuntirya at inatake sa mga lansangan. Ang mga matatandang miyembro ng pamilya ng mga mag-aaral ay sinasaktan o patuloy na nag-aalala tungkol sa pagiging target. Sa aking lokal na paaralan Jefferson High School, 85% ng katawan ng mag-aaral ay Asian. Sa napakalaking komunidad ng mga estudyanteng Asyano, ang paaralan ay dapat magbigay ng lugar para sa mga mag-aaral na magdalamhati at pag-usapan ang mga isyung panlipunang ito. Kailangang ilabas ng mga mag-aaral ang kanilang mga damdamin, itaas ang kamalayan para sa kung ano ang nangyayari sa komunidad, at matutunan kung paano kumilos upang malutas ang isyu. 

Mula nang magsimula ang pandemya, mahigit 9,000 poot na krimen laban sa mga Asyano ang naiulat, ayon sa National Public Radio. Karamihan sa mga biktima ay mga matatandang matatanda na nahihirapang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa masasamang pag-atake. Ayon sa Komo News, maraming mapoot na krimen ang hindi naiulat dahil karamihan sa mga biktima ay hindi marunong mag-Ingles at hindi kayang ilarawan ang kanilang sitwasyon. Sa pamumuhay sa ilalim ng ganitong tensiyonado na mga kalagayan, kailangang ilabas ng mga estudyante ang kanilang galit, pagkabigo, o pagkabigo. Kailangan nila ng ligtas na espasyo para ipahayag ang kanilang mga damdamin at pag-usapan ang kanilang mga opinyon sa isyu. Isang mag-aaral sa Jefferson High School ang nagsabi na siya ay nakadama ng higit na kaginhawahan at pagka-stress pagkatapos makipag-usap tungkol sa kanyang mga alalahanin at emosyon sa ibang tao. Binanggit ng isa pang estudyante ang kahirapan sa pagbalanse ng kanyang kalusugan sa isip kasama ang mga alalahanin sa kaligtasan para sa kanyang mga miyembro ng pamilyang Asyano. Ang mga estudyante ay nakakaramdam ng pressure hindi lamang mula sa kapaligiran ng paaralan kundi pati na rin sa pag-aalala ng kanilang pamilya na pinupuntirya. Ang lahat ng ito ay humahantong sa isang malaking epekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan. 

Kapag tinuruan ang mga mag-aaral tungkol sa kalubhaan ng mga krimen ng mapoot laban sa mga Asyano at kung paano sila masasangkot, nagagawa nilang kumilos upang baguhin ang kanilang komunidad sa positibong paraan. Sa espasyong ibinigay ng paaralan, ang mga mag-aaral ay makakapag-usap at makapagsisimulang bumuo ng mga posibleng aksyon upang manindigan laban sa mga mapoot na krimeng ito. Ang mga mag-aaral ay maaaring magbahagi ng mga pagkakataon para sa paglahok sa mga protesta, paggawa ng mga poster, at pagtulong sa komunidad. Noong 2020, sinimulan ng San Francisco at Oakland Chinatown senior center ang isang proyekto kung saan ang mga boluntaryo ay naglalakad kasama ang mga matatanda upang matiyak na ligtas silang maglakbay sa paligid ng bayan. Maaaring kunin ng mga mag-aaral ang halimbawang ito at ipagpatuloy ang pagpapalawak ng proyektong ito o dalhin ang isyu sa kanilang sariling mga kamay. Ang unang bagay na kailangan natin ay magsimulang lumikha ng mga puwang sa mga mataas na paaralan upang payagan ang mga mag-aaral na mag-destress at pag-usapan ang sitwasyon.

 

Pinagmumulan ng

https://www.nbcnews.com/news/asian-america/anti-asian-hate-crimes-increased-nearly-150-2020-mostly-n-n1260264

https://www.npr.org/2021/08/12/1027236499/anti-asian-hate-crimes-assaults-pandemic-incidents-aapi

https://komonews.com/news/local/national-asian-pacific-center-aims-to-help-elderly-asians-targeted-in-hate-crimes

https://www.npr.org/2021/05/20/998599775/biden-to-sign-the-covid-19-hate-crimes-bill-as-anti-asian-american-attacks-rise

https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/26/anti-asian-violence-oakland