Ang Bay Area ay Nabigo ang mga Estudyante ng Latino

 | 
yli ang Aking Kwento

"Ang mga Latino ay 5 beses na malamang na mabigo sa Cabrillo Schools" ang unang linyang nakita ko habang nagbukas ako ng link sa Half Moon Bay Review. Nag-refresh ako, umaasang magbubukas ang link nang mas mabilis kaysa sa naglo-load. Habang binabasa ko ang artikulo, nakita ko ang paraan ng pagpuna sa aking paaralan at ang kabiguan ng distrito na matugunan ang kanilang Latino na komunidad. Bilang isang Latino na lumaki sa Cabrillo Schools, alam ko kung saan nabigo ang distrito.

Nag-aral ako sa Hatch Elementary School kung saan naniniwala akong nagsimula ang lahat ng mga problema. Marami sa aking mga kaklase at kaibigan sa elementarya ang lumaki na nagsasalita lamang ng Espanyol sa bahay. Nangangailangan sila ng higit na suporta upang mabuo ang kanilang mga kasanayan sa Ingles. Bilang isang mag-aaral na natuto ng Ingles at Espanyol nang sabay-sabay, mas madali kong na-navigate ang sistema ng paaralan kaysa sa iba. Sa pagtanda namin, kitang-kita na walang magagamit na mga mapagkukunan upang matulungan ang mga mag-aaral na ang mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat ay hindi sapat na sumusulong upang sumulong.

Sa middle school, nahahati kami sa English Language Development (ELD) at mga hindi ELD na klase. Ang hindi nakilala ng distrito ay ang mga estudyanteng ito ay kailangang matuto ng dalawang bagong paksa nang sabay-sabay. Nahihirapan na silang matuto ng bagong materyal habang nag-aaral pa sila ng pangalawang wika. 

Ang pagsulong nang higit pa at higit pa sa mga antas ng baitang ay kadalasang may kasamang mas mahirap na mga klase kasama ng karagdagang mga hadlang sa edukasyon. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang sumuko at nahuli sa mga klase. Nang bumalik ang mga resulta ng pagsubok mula sa Cabrillo School District, malinaw kung aling grupo ang nakakuha ng higit na atensyon at kung aling grupo ang hindi pinansin. Nakapagtataka na makita na ang mga Latino ay 5 beses na mas malamang na mabigo. Binubuo ng mga Latino ang karamihan ng mga mag-aaral sa Half Moon Bay High School, ngunit mas malamang na mabigo sila kaysa sa kanilang mga katapat na hindi karamihan. 

Ang mga isyung kinakaharap natin ay hindi lamang batay sa mga hadlang sa wika. Mayroon ding socio-economic barrier na nagdaragdag sa kasalukuyang problema. Ayon sa CalMatters “ang median na kita ng sambahayan para sa mga manggagawang Latino sa Bay Area ay $70,900 taun-taon,” kumpara sa $110,000 sa Bay Area sa kabuuan. Ang kakulangan ng kita ay lumilikha ng mga hindi pagkakapantay-pantay na laganap sa Bay Area. Ang mga Latino ay bumubuo ng 54% ng mga mag-aaral sa K-12 sa California ngunit may mas mababang mga marka ng pagsusulit sa bawat kategorya ng paksa. Maaari itong maiugnay pabalik sa agwat sa kita na kadalasang nakakaapekto sa pag-access sa pangangalaga sa bata, pagtuturo, at iba pang suporta. Ipinapakita ng San Francisco ang pinakamalaking agwat sa marka ng pagsusulit sa pagitan ng Latino at puting mga mag-aaral sa estado na may 46 porsiyentong pagkakaiba sa porsyento ng mga Latino at puting mag-aaral na nakamit o lumampas sa mga pamantayan sa matematika at Ingles ng estado noong 2017. Ang problemang kinakaharap natin para sa wastong edukasyon ay hindi pagpapabuti ngunit sa halip ay lumalaki. 

Bilang isang Latino na estudyante sa Half Moon Bay, nag-aalala sa akin na ang aking komunidad ay hindi napapansin at hindi maayos na suportado sa loob ng aming mga paaralan. Nag-aalala ako para sa mga mag-aaral sa hinaharap na maaaring walang mga mapagkukunang kailangan upang magtagumpay sa kanilang sariling komunidad. Nakikiusap ako sa aking distrito ng paaralan na magsimulang tumuon sa aming komunidad at higit na mamuhunan sa pagtuturo at iba pang mga paraan upang maiangat ang pagkatuto at pagpapanatili ng mga estudyanteng Latino.