Pagrereporma sa mga Unyon ng Pulisya sa Ngayon

 | 
yli ang Aking Kwento

Sa isang kamakailang talumpati sa mga alkalde ng Amerika nitong nakaraang Enero, gumawa si Pangulong Biden ng mahahalagang pahayag hinggil sa kanyang mga priyoridad na nakapalibot sa 1.3 trilyong dolyar na American Rescue Plan. Kabilang sa mga panawagan para sa pagpopondo ng abot-kayang pabahay at pangangalaga sa bata, pinaka-kapansin-pansing itinaguyod ni Biden ang pagtaas ng pananalapi sa pulisya. Sa pagharap sa malaking pagsalungat mula sa mga grupo ng adbokasiya kabilang ang Movement for Black Lives, ang mga konsesyon ni Biden sa pagtaas ng pondo ng pulisya ay nag-aalab ng higit pang pag-uusap sa mga nakatagong katotohanan ng diskriminasyon sa lahi at katiwalian na nasa loob ng ating mga sistema ng pulisya. 

Lalo na kasunod ng mga kaganapan sa tag-araw ng 2020 at higit sa lahat ang pagtaas ng kilusang BLM, pinasan ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga panawagan para sa kinakailangang pagbabago sa loob ng bansa. Ang pulisya ay pinaniniwalaan ng marami na mga pangunahing salarin sa pagpapatuloy ng kapootang panlahi sa loob ng bansa, at ang mga unyon ng pulisya ay may puwang sa ubod ng isyu, na naghihigpit sa hustisya sa pamamagitan ng paggamit ng mga collective bargaining agreement (CBA). Kadalasan ay kinabibilangan ito ng mga sugnay na nagpoprotekta sa mga empleyado mula sa mga pagwawakas, na nagpapahintulot sa mga rekord ng maling pag-uugali na hindi kilalanin, at pagtatatag ng mga nakakapinsalang paghihigpit sa mga negosasyong pandisiplina. Ang kanilang latitude at pagkilos sa mga departamento ng pulisya at pamahalaan ay nagpapahirap na panagutin ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas para sa kanilang mga aksyon. 

Isang Pebrero 2021 New York Times eksaktong nakukuha ito ng op-ed: “Si Opisyal Derek Chauvin, na lumuhod sa leeg ni George Floyd sa loob ng halos siyam na minuto, ay nagkaroon ng hindi bababa sa 17 reklamo sa maling pag-uugali, kahit na karamihan ay nagresulta sa walang disiplina dahil sa mga unyon ng pulisya sa kanyang suporta. Napakabisa ng mga unyon ng pulisya sa pagtatanggol sa kanilang mga miyembro anupat ang mga opisyal tulad ni Chauvin, na nagpakita ng pattern ng pang-aabuso, ay hindi ginalaw, na may nakamamatay na kahihinatnan para sa mga nasa katapusan ng kanilang mga aksyon. Kapag ang mga opisyal na ito ay nananatili sa mga lansangan, inuulit nila ang kanilang mga pagkakamali habang ang mga sibilyan ay nagdurusa bilang isang direktang resulta ng kawalan ng pagkilos. Ito ay higit na pinananatili ng Cicero Institute noong Setyembre ng 2020, nang isulat nila, "Ipinakita ng isang kamakailang pag-aaral ng pinakamalaking departamento ng pulisya na partikular na ginagarantiyahan ng arbitrasyon ng pulisya na halos 25% ng lahat ng tinanggal na opisyal ay naibalik sa puwersa sa kalaunan, ang ilan ay pagkatapos na matanggal sa trabaho ng maraming beses."

Dahil sa mga kontrata ng pulis na pinag-usapan ng mga unyon, ang malaking bilang ng mga opisyal na tinanggal sa kanilang mga departamento ay bumalik kung saan sila nagsimula: sa mga lansangan, na nagpapatuloy sa parehong mga pag-uugali. Ang sugnay na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng buong larawan ng paglilimita sa hustisya para sa isang institusyon na dapat na nagpoprotekta sa parehong halaga. 

Hindi lamang nililimitahan ng mga CBA na ito kung paano pinagagalitan ang mga pulis, kundi pati na rin ang katayuan ng kanilang trabaho sa hinaharap. Daniel DiSalvo kasama ang Manhattan Institute ay tumuturo sa "ang pagtanggal ng mga rekord ng mga opisyal ng mga nakaraang aksyong pandisiplina o mga akusasyon ng maling pag-uugali." Hindi lamang ang mga opisyal na may mga alalahanin sa maling pag-uugali ay may pagkakataon na muling matanggap sa trabaho at panatilihin ang kanilang mga trabaho, ngunit magkaroon din ng pagkakataon sa isang malinis na talaan, nang hindi na nakakaapekto sa kanila ang alinman sa kanilang mga nakaraang pag-uugali. Iniharap ni DiSalvo ang isang aktwal na rekord ng nangyaring ito nang magtapos siya, "Ang pinakahuling CBA ng Baltimore ay nagsasaad na ang isang akusado na opisyal ay maaaring humiling ng pagtanggal ng naturang bagay mula sa anumang file na naglalaman ng rekord ng pormal na reklamo."

Ang mga unyon ng pulisya ay nangangatwiran na ang publiko ay may negatibong pananaw lamang sa kanila dahil lamang sa sangkot sila sa pulisya; ang totoong isyu ay ang karahasan ng pulisya ay pinalala pa ng mga unyon. Christian N. Braunlich, Presidente ng Thomas Jefferson Institute for Public Policy, isang pampublikong think tank, ay sumulat, "Ang mga probisyon ng mga kontrata ng unyon na napag-usapan bilang bahagi ng sama-samang pakikipagkasundo sa pagitan ng mga unyon ng pulisya at mga lokal na pamahalaan ay kadalasang nagbibigay ng matitinding hadlang sa pagsisiyasat, pagdidisiplina o pagpapatalsik sa mga opisyal dahil sa maling pag-uugali." Mahalagang pinagtitibay ni Braunlich ang ideya na ang mga unyon ng pulisya at ang mga kontratang nilikha nila ay humahantong sa mas mataas na mga paghihigpit sa mga sugnay na nauugnay sa pagsaway at pagwawakas. Nagbigay pa siya ng mga tunay na halimbawa ng mga limitasyong ito batay sa pagsusuri ng mga kontrata ng pulisya sa 81 sa pinakamalalaking lungsod ng bansa, na nagsasabi, “50 lungsod ang naghihigpit sa mga interogasyon sa pamamagitan ng paglilimita kung gaano katagal ang isang opisyal ay maaaring tanungin, sino ang maaaring magtanong sa kanila, ang mga uri ng mga katanungan na maaaring itanong. 41 lungsod ay nagbibigay sa mga opisyal na nasa ilalim ng imbestigasyon ng access sa impormasyon na hindi nakukuha ng mga sibilyang pinaghihinalaan…”, na sinusundan ng marami pang mga konsesyon sa ilalim ng mga kategorya ng mga paghihigpit. 

Ang pagpapahintulot sa pag-alis ng mga naturang talaan ay humahantong lamang sa mas mataas na tensyon sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas at ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Alam na ang mga kasunduang ito ay gaganapin sa pagitan ng mga departamento ng pulisya at mga unyon, ang publiko ay walang pagpipilian kundi ang magtiwala sa kanilang mga tagapagpatupad. Hindi nakakagulat na ang isang kaganapan tulad ng pagkamatay ni George Floyd noong unang bahagi ng 2020 ay nagdulot ng pambansang sigaw para sa higit na pananagutan sa paligid ng pulisya, lalo na sa paligid ng pag-uusap ng lahi, kapag umiiral pa rin ang mga kontraktwal na probisyon na nagpapatibay sa parehong sirang sistema.

Sinusubukan ng mga tagapagtaguyod ng mga unyon ng pulisya na bigyang-katwiran ang kanilang hindi makatarungang pag-uugali, na binabanggit na ito ay karaniwan sa maraming mga unyon ng pampublikong sektor kung saan halos hindi sila tinitingnan bilang mga problema. Gayunpaman, ang tunay na lawak ng argumento ay nakasalalay sa papel ng pulisya at kung paano sila naiiba sa iba pang mga unyon ng pampublikong sektor. Ang mga pulis ay likas na makakaapekto sa panlipunang dinamika at kawalan ng timbang sa kapangyarihan–nagagawang seryosong magdulot ng pinsala sa mga mamamayan sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapangyarihang pumatay sa kanila–na ginagawang mapanganib ang dami ng kapangyarihang makipagkasundo na maaari nilang gamitin sa pamamagitan ng kanilang mga unyon. Ang kumbinasyong ito ng pagpapatupad ng batas at ang kapangyarihang hawak ng mga unyon ang nagdudulot ng masamang paghahalo. Lubhang nakababahala na ang mga grupong may napakaraming kapangyarihan ay nauuwi sa pag-uuna sa interes ng kanilang mga miyembro kaysa sa interes ng publiko at ng mga komunidad na kanilang pinamumunuan, na sumasalungat sa kapakanan ng mga mamamayan ng US.

Ang mga itim na tao ay hindi gaanong apektado ng kalupitan ng pulisya, na makikita sa katotohanan na ang mga itim na lalaki ay 2.5 beses na mas malamang kaysa sa mga puting lalaki na papatayin ng mga pulis. Matapos ang kilusang BLM na nagmula sa pagkamatay ni George Floyd noong 2020, nakilala ng bansa sa kabuuan ang kahalagahan ng pagbabago sa paraan ng pagpupulis sa epekto sa ating lahat, at partikular sa komunidad ng mga Itim. Halimbawa, noong 2014 Ang Opisyal ng Pulisya ng Cleveland na si Timothy Loehmann, na muling natanggap sa trabaho matapos matanggal sa trabaho dahil sa pagiging hindi karapat-dapat para sa tungkulin mula sa kanyang nakaraang trabaho sa pagpupulis sa suburban, ay napatay na binaril ang 12-taong-gulang na si Tamir Rice. Ang mga pagkiling sa lahi at pagkiling ay sumasalot sa ating mga sistema at sa huli ay nagtatapos sa pagdanak ng dugo. Dahil ang sistemang ito ay hindi napigilan sa loob ng mahabang panahon, ang mga inosenteng buhay ay patuloy na nawawala sa isang mabagsik na siklo ng pang-aabuso, na higit sa lahat ay nasa kapangyarihan ng mga unyon ng pulisya. 

Dapat repormahin ng mga unyon ng pulisya ang paraan ng kasalukuyang pakikipag-ugnayan nila sa mga estado at munisipalidad at kung paano nila kinakatawan ang kanilang mga opisyal, kabilang ang mga paghihigpit sa muling pagkuha ng mga opisyal ng pulisya na sinibak dahil sa ilegal na pag-uugali pati na rin ang pagtatatag ng isang pambansang database upang subaybayan ang mga pagwawakas at mga isyu sa maling pag-uugali, na kasalukuyang ginagawa. hindi umiiral. Bilang mga taong nahaharap sa resulta ng maling sistemang ito na nakapalibot sa pagpupulis sa Amerika, may karapatan tayong humiling ng pagbabago; mga pagbabagong direktang makakaapekto sa ating kapakanan at buhay. Ang pagpapatupad ng batas ay dapat gumanap ng papel sa ating lipunan na nagtataguyod ng katarungan at mga halaga ng integridad, na sadyang hindi totoo sa kasalukuyang sistema. Na ang mga unyon ng pulisya ay maaaring samantalahin ang isang sirang sistema ay isang bagay na hindi na natin maaaring payagan na hindi napapansin o hindi na nagbabago.