Ang Diskriminasyon ng Interracial Marriages ay Isang Patuloy na Isyu sa US at Ito ay Kailangang Itigil

 | 
yli ang Aking Kwento
Mildred Jetter at Richard Loving ng kaso ng Loving v. Virginia noong 1967.

Noong Marso ng 2022, iminungkahi ni Senador Mike Braun ng Estados Unidos mula sa Indiana na bukas siya sa pagpayag sa mga indibidwal na estado na magpasya kung dapat gawing legal ang pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ang kakila-kilabot na komentong ito ay sumisira at nagpapawalang-bisa sa mga hakbang na ginawa ng madamdaming indibidwal upang ihinto ang diskriminasyon sa pagitan ng lahi. Ang Loving v. Virginia Case ng 1967 ay ginawang legal ang lahat ng interracial marriages sa buong US at idineklara ang mga batas laban sa miscegenation na labag sa konstitusyon. Nilabanan nina Mildred Jetter at Richard Loving ang paglabag na kanilang natanggap dahil sa pagiging mag-asawang interracial na mag-asawang naninirahan sa Virginia. Ang diskriminasyon sa pag-aasawa ng magkakaibang lahi ay patuloy pa ring isyu na kailangang itigil. 

Upang magkaroon ng pananaw sa kung paano nagbago ang pagtanggap ng mga kasal sa iba't ibang lahi sa buong panahon, kinapanayam ko ang aking nuempu't tatlong taong gulang na lolo. Nang naghahanap ng bahay sa San Francisco noong unang bahagi ng 1960s, ang aking lola na Caucasian, at ang aking lolo na Chinese ay nahaharap sa diskriminasyon kapag nagtatanong tungkol sa isang apartment. Iginiit ng may-ari na hindi siya papayag na tumira ang magkaibang lahi sa kanyang complex. Paliwanag ng lolo ko, “Bihira lang dati. Pinagtitinginan kami ng mga tao dahil magkaiba kami. Marami pa akong nakikitang magkaibang lahi ngayon. Nakikita ko pa nga sila sa mga commercial.” Sumasang-ayon siya na mayroon pa ring mga prejudices na pumapalibot sa magkaibang lahi at kailangang may pagbabago. Tinanong ko siya kung paano tapusin ang siklo ng paniniwalang ang mga tao ay maaari lamang magpakasal sa loob ng kanilang lahi. Sagot niya, “By example. Lumabas kami para makita kami ng mga tao. Kailangan nating makita."

Ang aking lolo at lola.

Diskriminasyon laban sa pag-aasawa ng magkakaibang lahi kapag nagpapatuloy ang paghahanap ng tahanan sa dekada na ito. Katulad ng inhustisya na kinaharap ng aking mga lolo't lola, sina Verdell at Julie Franklin, isang biracial na mag-asawa na interesadong bumili ng bahay sa Hamburg Township, Michigan noong Oktubre ng 2020 ay ibinahagi sa publiko ang mga pagkiling na kanilang naranasan. Ipinaliwanag ng mag-asawa na ang ahente ng real estate ay napaka-friendly sa kanilang tawag sa telepono sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makita nang personal ang mag-asawa nang maglibot sa bahay at pag-usapan ang kanilang kasabikan na maglagay ng alok, nagbago ang saloobin ng ahente. Sabi ni Julie Franklin, “Nakipag-usap lang siya sa aming mga kaibigan at wala siyang masyadong sasabihin sa amin. Parang, hindi man lang nakipag-eye contact, talaga, sa amin” (Michigan Radio). Matapos sabihin ng ahente na ang kanilang alok na $300,000 ay magiging masyadong mababa, ang mag-asawa ay hindi natuloy sa paglalagay ng alok. Pagkalipas ng isang buwan, ang listahan ay naibenta sa isang puting tao para sa parehong presyo na iminungkahi ng mga Franklin.

Katulad ni Senador Braun, maraming indibidwal ang patuloy na nagiging mapanghusga, na may mga paniniwala sa iba para sa kanilang hitsura kaysa sa kanilang tunay na pagkatao. Gayunpaman, habang ang nakumpirma na ngayong hukom ng Korte Suprema na si Ketanji Brown Jackson ay tumuntong sa kanyang karapat-dapat na tungkulin bilang isang Hustisya, kakatawanin niya ang kagandahan ng magkaibang lahi sa kanyang sariling kasal. Ang relasyon ni Ketanji Brown Jackson ay isang nakikitang halimbawa ng magkaibang lahi sa gobyerno. Ang pagtingin sa pampublikong relasyong ito sa gobyerno, lalo na ang isang taong may mataas na pagkakaiba, ay tumutulong sa mga nakababatang henerasyon sa pagkilala at pagtanggap na ang mga tao ng ibang lahi. maaari mahalin ang isa't-isa.

Patrick at Judge Ketanji Brown Jackson.

Ang pag-ibig ay hindi nagtatangi sa kulay ng balat ng isang tao, sa kanilang mga espesyal na tampok ng mukha, sa natatangi ng kanilang kultura, o sa simpleng paraan ng kanilang hitsura. Ang pag-ibig ay sa halip ay tinukoy ng pag-iibigan sa pagitan ng dalawang konektadong kaluluwa na walang pasubali na nagmamalasakit sa isa't isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Sa ngayon, ang mga mag-asawang interracial ay nadidiskrimina pa rin dahil ang mga tao ay patuloy na pinanghahawakan ang paniniwala na ang pag-aasawa sa labas ng kanilang lahi ay hindi dapat pahintulutan. Ang mga nakapipinsalang paniniwalang ito ay patuloy na maipapasa sa mga henerasyon kung hindi ito ititigil. Ang mga kuwentong gaya ng aking mga lolo't lola at ang mga Franklin ay dapat na ibahagi sa mundo, lalo na sa mas batang mga silid-aralan, upang maituro nang eksakto kung paano naaapektuhan ng interracial discrimination ang buhay ng mga mag-asawang ito. Ang mga paaralan ay hindi dapat matakot na itago ang paksang ito dahil kung ang mundo ay hindi magtuturo sa mga nakababatang henerasyon tungkol sa mga kawalang-katarungan sa lahi, ang sangkatauhan ay patuloy na mabubuhay sa isang mundo ng hindi pagtanggap. Dapat yakapin ang magkaibang lahi dahil binibigyang-diin nila ang kagandahan ng pagiging magkaiba. Gaya ng sinabi ng aking lolo, "Kailangan nating makita."