Ang mga Kurso sa Pag-aaral ng Etniko ay Kailangan sa Mga Paaralan sa Buong Bansa

 | 
yli ang Aking Kwento

Ang mga paaralan ay dapat na isang lugar kung saan maaaring matuto ang bawat bata. Gayunpaman, patuloy na inalis ng sistema ng edukasyon ang mga pangunahing detalye mula sa kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga paaralan sa buong Estados Unidos ng Amerika ay nangangailangan ng mga kurso sa pag-aaral ng etniko. Itinuro nila sa mga Brown na ang kolonisasyon ay okay at ang mga Black na tao na ang pang-aalipin ay kapaki-pakinabang. Ang pattern na ito ay partikular ding ipinapakita sa mga Katutubo. Ayon sa aktibistang pang-edukasyon na si Roxanne Dunbar-Ortiz, "America celebrates the Indian-killing Christopher Columbus." Ito ay palaging nakikita sa mga aklat-aralin kung saan ang kasaysayan ay sinasabi lamang sa pamamagitan ng mga puting boses nang hindi nalalaman ng mga taong may kulay ang katotohanan tungkol sa kanilang kasaysayan. 

Ang mga mag-aaral ay hindi nakakonekta sa paaralan dahil ang kanilang natutunan ay hindi nauugnay sa kanila. Mahigit sa 36% ng mga katutubong estudyante ang huminto sa mataas na paaralan. Masyadong mataas ang bilang na ito at ito ay dahil ipinagdiriwang ng sistema ng edukasyon ang mga mamamatay-tao tulad ni Christopher Columbus habang nakakalimutan ang mga bayani tulad nina Rosa Parks at Gandhi. Bilang isang bansa, tumanggi kaming kilalanin ang ideya na dapat tayong maging mas racist. 

Ito ang dahilan kung bakit ang mga estado sa buong bansa ay nag-oorganisa ng mga kurso sa pag-aaral ng etniko. Ang mga kursong ito ay mabilis na tumaas ng porsyento ng pagtatapos ng mga mag-aaral. Nais ng mga mag-aaral na pumasok sa paaralan ngayon dahil naiintindihan nila na ang paaralan ay mahalaga at may kaugnayan. 

Ang mga kurso sa pag-aaral ng etniko ay naging available sa aking paaralan, Aragon High School. Matapos kunin ang kurso noong nakaraang taon ay naunawaan ko ang lalim ng aking kultura. Ang taon ng pag-aaral tungkol sa aking kultura at gayundin sa mga kultura ng ibang tao ay talagang nagbubukas ng mata sa kung gaano nakakalimutan ang aming mga regular na aklat-aralin sa kasaysayan. Napagtanto ko na hindi kinikilala ng aming karaniwang mga aklat-aralin sa kasaysayan ang pakikibaka na kailangang pagdaanan ng People of Color (POC). Nalaman ko rin ang tungkol sa kasaysayan ng kababaihan at ang kasaysayan ng komunidad ng LGBTQ+ na nakatulong sa akin na mas maunawaan kung ano ang pinagdadaanan ng mga komunidad na ito araw-araw. Nabuksan ang aking mga mata sa maraming bagong ideya. Talagang naramdaman kong konektado sa aking kultura at sa iba pang mga kultura. 

Karamihan sa mga mag-aaral ay nakikinabang sa pag-aaral tungkol sa kanilang sariling kultura. Ayon sa isang pag-aaral ng Stanford Graduate School of Education sa San Francisco Union School District, ang mga mag-aaral na kumuha ng mga etnikong pag-aaral ay napabuti ang mga rate ng pagdalo at ang rate ng pagtatapos ay lumipat sa 90%. Ginawa rin nito ang mga mag-aaral na 15% na mas malamang na mag-enroll sa isang kolehiyo. Ito ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay higit na konektado sa mga pag-aaral ng etniko. Nang malaman ng mga mag-aaral ang tungkol sa kanilang kultura, naging mas nakatuon sila sa klase at samakatuwid ay higit na natututo. Bagaman ang mga kalaban ng mga pag-aaral sa etniko ay nagsabi na ito ay "mas racist," ito ay isang pag-aangkin na walang tunay na pangangatwiran sa likod nito. Ang paglalagay ng label sa mga kursong ito ay nagpakita sa amin ng mga tunay na mithiin ng mga taong ito. Bilang isang Brown POC natutunan ko ang tungkol sa aking kultura sa ibang antas. Sa halip na hugasan ng puti ang bawat imigrante, mas mabuting payagan ang mga imigrante at POC na patuloy na matuto at magsanay ng kanilang sariling mga kultura. Ipinapakita ng mga programa sa pag-aaral ng etniko sa POC ang katotohanan tungkol sa kanilang kasaysayan at ikinonekta sila sa kanilang kultura. 

Ang bawat tao'y kailangang magkaroon ng isang patas na pagkakataon at sa kasalukuyang sistema ang tanging mga tao na may pagkakataon ay mga puting tao. Ito ang dahilan kung bakit sa programa ng pag-aaral ng etniko ay makakatulong tayo sa paggawa ng isang mas mahusay na sistema ng edukasyon. Kahit na ang mga aklat-aralin sa kasaysayan ay nagtuturo ng higit pa tungkol sa mga kolonisador tulad ni Columbus maaari rin silang magturo tungkol sa mga mandirigma ng kalayaan tulad ni Gandhi. Sa ganitong paraan, kahit na anong mga aklat-aralin ang piliin ng mga paaralan ay palaging may opsyon para sa mas mahusay na edukasyon at mas kaunting rasismo. Kailangan namin ng higit pang mga programang pang-edukasyon tulad ng mga pag-aaral sa etniko upang turuan ang mga mag-aaral kung paano maging mas maunawain ang mga tao at matuto nang higit pa. Ang sistema ng edukasyon ay hindi nagturo sa atin ng mga bagay na ito kung kaya't napakaraming taong may kulay ang nahaharap sa rasismo araw-araw. Sa pangkalahatan, kahit na may napakaraming kapootang panlahi sa mga sistemang pang-edukasyon, ang pagbabago ay posible sa pamamagitan ng mga kurso sa pag-aaral ng etniko at kaakibat ng pagbabago ang pagpapabuti ng lipunan.