Suburban Lullabies: Ang Aking Pagkalito sa Gilid ng Middle Class

 | 
yli ang Aking Kwento

Ang hindi mabilang na mga pelikula at libro sa pagtanda ay nakasentro sa isang teenager na bida, na ang pinakalayunin ay takasan ang matinding paghihirap ng suburbia. Ang mga "kaabalahan" na ito? Karaniwang inip at monotony.

Ipinanganak ako sa lokal na Foothill Presbyterian Hospital, isa sa maraming mga establisyimento na nakatuon sa pagtukoy sa heograpiya ng Glendora, "pagmamalaki ng mga paanan." Ang aking mga magulang ay nag-aral sa mga lokal na paaralang elementarya, gitnang paaralan, at mataas na paaralan, nanatili upang bumuo ng isang pamilya kasama ng sarili nilang mga kaibigan sa high school na titigil sila upang batiin sa grocery store. Pinalaki ako ng suburban culture. Gayunpaman, tulad ng isang bata na lumalaki upang makita ang mga pagkukulang sa kanilang mga magulang, napansin ko rin ang mga seryosong pagkukulang sa paraan ng pamumuhay at paghinga ng aking komunidad.

Ang pamantayan ng Glendora, ang epitome ng mga suburb, ay nakikita bilang isang privileged middle to upper-class na posisyon. Ang bayan ay may posibilidad na ipagpalagay na ito ay isang pare-parehong katotohanan sa buong Glendorans. Hindi tayo lumaki na nag-iisip nang malalim tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya dahil ang mga lullabies ng financial comfort ay nagpatulog sa marami sa atin; sa maliit na bula na ito, ang ating mga pangarap na lupain ay puno ng mga parada sa downtown at mga pagdiriwang sa pag-uwi, at ang klase ay naging isang nahuling isip. Ipinapalagay mong mababayaran ng iyong mga kaibigan ang kanilang tiket kapag nanood ka ng mga pelikula. Pumasok ka sa homeroom at ipagpalagay na walang natulog sa kotse ng kanilang pamilya noong nakaraang gabi.

Ito, gayunpaman, ay hindi ginagawang totoo ang mga bagay na ito, gaano man kasanay ang mga mas may pribilehiyong Glendoran na isipin ang mga ito. 

Noong nakaraang taon, bilang isang sophomore na pagsusulat para sa aking Tartan Shield na pahayagan, nakipagsosyo ako sa aking editor-in-chief, si Crystal, upang i-cover ang aming dalawang buwanang pulong ng board ng paaralan. Isang gabi, tinawag ang ilang administrative staff mula sa Glendora High Schoolā€“kung saan kami pumapasokā€“ para gumawa ng presentasyon na sumasaklaw sa pag-unlad ng mga programa at kagalingan ng mag-aaral. Nagsimula sila sa pamamagitan ng paglalahad ng ekonomikong demograpiko ng paaralan. Apatnapu't dalawang porsyento ng mga mag-aaral ang itinuring na disadvantaged sa socioeconomic. Pareho kaming nagulat. Parang napakayaman ni Glendora. 

Ito, sinimulan kong maunawaan, ay isa sa mga pinakamalaking pitfalls ng suburban cultureā€“ng my kulturang suburban. Marami sa atin ang nabubulag dahil sa pagkalat ng magkatulad na middle-class na mga bahay, ng magkakahawig na berdeng mga bakuran sa harapan, ng magkatulad na Tacoma at mga jeep sa paradahan ng high school. Hindi namin napagtanto ang mga pinansyal na katotohanan ng aming mga miyembro ng komunidad na hindi madaling makilala. 

May mga aspeto ng sarili kong realidad sa ekonomiya na hindi rin nakikita ng aking mga kapantay, isang bagay na napagtanto ko habang nakaupo ako sa isang honors English classroom na nakikinig sa mga kaklase na nagsasalita tungkol sa pressure na inilagay sa kanila ng kanilang mga magulang na may hawak ng PhD. Makalipas ang isang taon, naupo ako sa isang silid-aralan ng AP Seminar ng labimpitong iba pang mga mag-aaral, na pinili batay sa akademikong tagumpay, habang ipinakita nila ang mga pambungad na slideshow na nagpapakita ng kanilang mga kakanyahan bilang mga tao. Paulit-ulit, may mga kuwento ng mga karanasan sa pagtatapos ng kanilang mga magulang sa paaralan, mga larawan ng pandaigdigang paglalakbay, at sa isang pagkakataon, isang slide na nakatuon sa malawak na inayos na tahanan ng aking kaklase. Walang ginawa ang mga kasama ko para masaktan ako. Gayunpaman, ang pagbangon sa ibabaw ay ang pakiramdam na nabigo akong mapansin ang isang bagay tungkol sa aking sarili; isang matagal nang hawak na blindspot ang nagsimulang magpakilala.

Ako ay magiging isang unang henerasyong mag-aaral sa kolehiyo, ipinanganak sa mga mangangalakal na hindi maaaring mangarap na manirahan sa Glendora kung hindi pa nabili ang aming bahay mahigit tatlumpung taon na ang nakalipas, noong ikalima na ito ng kasalukuyang halaga nito. Alam ko ito, ngunit ang kultura ng suburban na pagkabulag sa ekonomiya, kung saan ang lahat ay masaya at pantay-pantay dahil ang kanilang labis na natubigan na damo ay parehong lilim ng berde, ay nagpatulog din sa akin. Ngayon ang aking dreamland ay nagkaroon ng hugis ng isang krisis sa pagkakakilanlan. Sa nakalipas na mga taon, nagulat ako sa tuwing kwalipikado ako para sa tulong pinansyal, tuwing $5 ang aking mga pagsusulit sa AP, sa tuwing pinapaalalahanan ako na makakakuha ako ng mga tanghalian sa paaralan para sa mas mababang gastos. Napanood ko ang mga kaibigan na bumili ng Lululemon nang walang dalawang isip habang ako ay pinamamahalaan ng isang sabik na pangangailangan ng madaliang pag-iipon ng aking pera at bayaran ang aking ina para sa bawat maliit na pagbili. Ang mga dinamikong ito ay hindi sumagi sa aking isipan bilang makabuluhan; walang pagkakaiba sa pagitan ko at ng mga Glendoran na naninirahan sa milyon-dolyar na paanan.

Walang alinlangan na ako ay may pribilehiyo at komportable, nang walang tunay na pangangailangan para sa anumang bagay, ngunit sa pamamagitan ng zephyr ng suburban sameness, ilang fog ang gumulong sa akin. Sa aking pananaw, natatakpan ng pamumuhay sa tuktok ng nagtatrabaho at nasa itaas na gitnang uri, hindi ko nakita kung gaano karaming mga Glendoran ang namuhay hindi lamang sa pribilehiyo kundi sa kaswal na ritz. Isang kolektibong pantasya ng huwad na pagkakapantay-pantay ang nabighani sa aming lahat na nakaupo sa anumang antas ng kaginhawaan. Sa pamamagitan ng kanilang mga bahagi ng pinansiyal na pribilehiyo, maging ang mga hindi masyadong mataas na uri ay naging paksa at kasabwat sa pagpapatuloy ng alamat na itoā€“kabilang ako.

Kung malalampasan ng mga suburbanites ang paglaganap ng maling pagkakapareho, sa tingin ko ay lalago ang kagustuhang makisali sa tunay na hustisyang pang-ekonomiya. Siguro ang isang bahagi ng pagdating-of-age ay isang uri ng pagkabulag, isang tunnel vision ng sariling mga problema bilang lahat ng mayroon. Ang pagkabagot at monotony ay ang pinakamasamang suburbia na maaaring magsilbi. Sa ganoong kahulugan, ang Glendora (at ang maraming iba pang mga suburb na nagbabahagi ng tunay na kahirapan ng klase at pagkakakilanlan) ay bata pa at lumalaki. Namumuhunan ako ng pag-asa sa malaking posibilidad na ang pag-uusap tungkol sa mga pagkakaiba sa pananalapi ay maaaring magbukas sa mga Glendoran. Ang komunidad ay lalago sa kamalayan na hindi lahat ay suburban nobility at samakatuwid ay nananatiling pangangailangan para sa pagkabukas-palad at mga hakbangin sa hustisyang pang-ekonomiya. Ang mala-trance na kasiyahan ay maaaring alisin, upang ipakita ang isang komunidad na nais lamang gumawa ng mabuti ng kanilang mga kapitbahay.