Blog

Avery Cordero: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Ang "Perspectives" ay isang paborito kong salita. Habang tumatagal ang buhay, wala kaming parehas na pamantayan, pag-uusap, trabaho. Nagbabago ang mga bagay bawat solong araw. Sa mga pagbabagong iyon, kailangan namin ng iba't ibang mga plano, at wala kaming magagandang plano maliban kung isasama namin ang iba't ibang mga tao na may iba't ibang karanasan.

Daphne Ramirez: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Sa palagay ko dapat na makaboto ang mga kabataan sa mga patakaran at batas na direktang nakakaapekto sa atin. Hindi kami makakakuha ng pinakamahusay na mga resulta kung hindi namin isinasama ang input ng bawat pangkat ng edad. Kailangang magpatuloy ang mga kabataan sa pagsasalita - upang angkinin ang aming karapatan sa kalayaan sa pagsasalita upang masabi ang ating mga isipan.

Stephanie Gurtel: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Naniniwala ako na talagang mahalaga na itulak ang iyong sarili sa kabila ng iyong kaginhawaan at hanapin ang mga aralin na kailangan mong malaman. At sa palagay ko ang aking henerasyon ay talagang nasangkapan upang gawin iyon. Mula sa kung ano ang nakikita ko, marami kaming mas bukas na pag-iisip, kasama, at handang makipaglaban upang matiyak na maaari tayong maging ating sarili.

Ang Idea Labs: isang proyekto na pinamunuan ng kabataan sa pagtugon sa kalusugan ng kaisipan ng kabataan

 | 
Ang YLI ay My Story

Kapansin-pansin na panoorin at maranasan ang mga kabataan na nagtutulungan. Ang 15 miyembro ng komite, mula 15-25 taong gulang, ay nagmula sa iba't ibang mga lugar ng estado, at mula sa iba't ibang mga karanasan at pinagmulan. Hindi pa sila nagkikita bago ang pagpupulong na ito, at gayon pa man, agad silang nakalikha ng ugnayan at pakiramdam ng kaligtasan. 

Brandy Ix: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

Ito ay isang inspirasyon sa akin na makita na ang mga kabataan ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang nararamdaman nilang masidhi. Sa palagay ko mahalaga para sa mga kabataan na maunawaan na ang kanilang tinig ay mahalaga at kailangan nilang manindigan para sa kanilang mga pamayanan.

Nicole Cordova: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Upang makaupo ang mga kabataan sa "hapag kainan," kailangan nila ng suporta at paghihikayat. Parehong matanda at kabataan ay kailangang malaman kung paano makinig at irespeto ang mga salita ng bawat isa.