Blog

Ang Realidad ng Buhay Bilang Isang Motorhome Resident sa Bay Area

 | 
yli ang Aking Kwento

Mahalagang maging mabuting kapitbahay sa mga taong nahihirapan sa ekonomiya. Ang mga taong nakatira sa isang motorhome ay madalas na binabalewala at sinisiraan. Napakahalaga na tingnan sila bilang mga tao, at tingnan sila bilang iyong kapwa. Anak sila ng kung sino-sino at may pamilya sila, katulad nating lahat.

Foothill Gold Line Bursts Suburban Bubble

 | 
yli ang Aking Kwento

Si Glendora ay hindi na ang self-imagined na Shangri-la, na protektado mula sa kakulangan sa ginhawa at hindi kaakit-akit ng pagkakaiba-iba ng yaman, na marami sa mga nanirahan nitong residente ay palaging iniisip na ito.

Isang Boses mula sa Gaza

 | 
yli ang Aking Kwento

Kapag sinabi ko sa iyo na mayroon akong pag-asa, ito ay higit na isang hiling na ang lahat ng ito ay matapos sa lalong madaling panahon at maaari tayong bumalik sa ating mga tahanan sa Gaza City kung ito ay umiiral pa. Hindi ako makapagsalita tungkol sa pag-asa ngayon. I can only be wishful about my family returning back home eventually and being safe right now. 

Ang First-Generation Experience kapag Lumaki na may Mga Magulang na Imigrante na Mababang Kita

 | 
yli ang Aking Kwento

Sa mga sandaling ito kung saan isinasaalang-alang namin ang muling pagtatasa ng aming sariling mga pangangailangan upang matiyak na ang upa ay binabayaran sa oras. Ito ang mga realidad na nagsisilbi sa walang humpay na ikot ng paghihirap para sa mga taong walang dokumento na napapailalim sa nakaligtas sa mababang sahod at nagtitiis ng mga hadlang sa pag-access ng suporta ng gobyerno.

Suburban Lullabies: Ang Aking Pagkalito sa Gilid ng Middle Class

 | 
yli ang Aking Kwento

Sa Glendora, hindi tayo lumaki na nag-iisip nang malalim tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya dahil ang mga kanta ng kaginhawaan sa pananalapi ay nagpatulog sa marami sa atin. Ipinapalagay mong mababayaran ng iyong mga kaibigan ang kanilang tiket kapag nanood ka ng mga pelikula. Pumasok ka sa homeroom at ipagpalagay na walang natulog sa kotse ng kanilang pamilya noong nakaraang gabi.

Nakakatuwang Algorithms!

 | 
yli ang Aking Kwento

"Kailangan mong matutunan kung paano mag-code," sasabihin sa akin ng aking ama, pagkatapos ng "Teknolohiya ang hinaharap. Tiyaking bahagi ka nito.” "What about me?," I would fume inside. Paano ang aking kakayahang lumikha bilang isang tao, nang walang tulong ng AI o teknolohiya?

May Natitirang Pagkain: Pagboluntaryo sa Food Bank ng Mayayamang Bayan

 | 
yli ang Aking Kwento

Isang driver ang huminto sa parking lot ng Three Rivers Art Center, na iniabot ang dalawang daliri na kumakatawan sa bilang ng mga pamilyang sinusundo nila. Isang linya ng mga boluntaryo ang naghuhulog ng buong laki ng mga kahon ng ani sa bukas na pinto ng driver. “Sigurado kang ayaw mo ng isa pang box? Kailangang mawala ang lahat, kung hindi, masira ito."