Blog

Nagdiwang ng Eleksyon ang mga Estudyante sa Kolehiyo ng Menlo

 | 
yli ang Aking Kwento

Bago magtapos ng hayskul, naniwala ako na “hindi mahalaga ang boto ko” at “sino ang nagmamalasakit sa mga kandidato.” Bagama't humawak ako ng ilang posisyon sa pamumuno sa high school, hindi ako tumingin sa labas ng bubble ng aking paaralan upang i-invest ang aking oras at atensyon sa lokal at pederal na halalan. WALA akong pakialam sa pulitika. 

Mga Pagsusulit sa AP

 | 
yli ang Aking Kwento

Noong naghihintay ako para sa aking mga unang marka ng AP, ang pag-iisip na mabigo at mahalagang pag-aaksaya ng pera na pumasok sa pagsusulit ay nagmumulto sa akin. Bagama't ito ang nagtulak sa akin na mag-aral ng mabuti para sa aking mga pagsusulit, ito ay naging hindi malusog.

{Baguhin}

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

Sa aking paglaki, ako ay palaging ang babaeng iyon na nasa bula. Hindi ang iyong orihinal na bula na may manipis na globo ng makulay na likidong nakapalibot dito. Ang aking bula ay madilim, madilim, at nalulumbay. Lagi kong iniisip kung bakit.

Katarungan sa Kapaligiran – Isang Personal na Salaysay

 | 
yli ang Aking Kwento

Salamat sa EPA, ako—pati na rin ang marami pang iba—ay nakakaya na ngayong mamuhay ng mas malusog na pamumuhay kaysa sa aking mga ninuno. Bagama't maraming mga Black na tao at mga taong may kulay ang may mga karapatan na pinagtibay ng EPA, hindi ito pantay na ipinamamahagi, dahil ang ating bansa ay nahahati pa rin sa lahi.

Pagsira sa mga Stigma ng Mental Health sa Latinx Community

 | 
yli ang Aking Kwento

Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sumang-ayon ang aking ina sa aking pagnanais na humingi ng tulong sa kalusugan ng isip. Sasagot lang siya sa pagsasabing, "Hindi mo kailangan ng therapy." Hindi niya ipinahayag ang kanyang katotohanan hanggang sa pinaupo ko siya isang araw bago ang paaralan upang magkaroon ng mahinang pag-uusap tungkol sa aking hindi malusog na kalagayan sa pag-iisip.