Blog

Pagtaya sa aming Hinaharap

 | 
yli ang Aking Kwento

Ang YLI San Mateo County ay nakipagtulungan sa mga kabataan mula sa North County Youth Collective ng Daly City Recreation Department Teen Services Unit para sa kampanya ng BOOF, iba pang kilala … Patuloy

Healthy Update ng Latino Market

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

Anim na buwan pagkatapos ng makeover ng tindahan, ang Latino Market ay gumagawa pa rin ng malusog na pagbabago! Ang Latino Market ay sertipikado na ngayon ng WIC! Lahat ng istante ay puno ng sari-saring pagkain… Patuloy