Ating Kasaysayan

Sulat mula sa CEO Jon Marker

 | 
Ating Kasaysayan

Mga Minamahal na Kaibigan: Ang buwan ng Hunyo ay nagmamarka ng isang transisyon sa Youth Leadership Institute habang ang aming mga programa ay humihinto sa isang taon ng mga kampanya, kaganapan at boses ng kabataan sa buong California. Ngayon ako … Patuloy

Unang Komisyon ng Kabataan ng Madera na susumpa-Sa Abril 3rd

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya, Ating Kasaysayan, yli ang Aking Kwento, Opportunity ng Kabataan

Sa Abril 3rd, humigit-kumulang ang mga kabataan ng 5 ay opisyal na sinumpaan-sa paglilingkod sa pinakaunang termino ng bagong itinatag na Komisyon sa Kabataan ng Lunsod. Ito ay isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng Lungsod ng Madera, na nagpapakita ng pangako ng City Hall upang isama ang kabataan sa desisyon ng paggawa ng talahanayan.