Blog

Ang Bay Area ay Nabigo ang mga Estudyante ng Latino

 | 
yli ang Aking Kwento

Bilang isang Latino na estudyante sa Half Moon Bay, nag-aalala sa akin na ang aking komunidad ay hindi napapansin at hindi maayos na suportado sa loob ng aming mga paaralan. Nag-aalala ako para sa mga mag-aaral sa hinaharap na maaaring walang mga mapagkukunang kailangan upang magtagumpay sa kanilang sariling komunidad.

Mas mainam na bumili sa flea market kaysa sa tindahan ng pag-iimpok

 | 
yli ang Aking Kwento

3:30 am na at ginigising kami ng mga magulang ko para sa isa pang araw sa flea market. Ganyan nagsimula ang aming mga umaga tuwing katapusan ng linggo sa loob ng 5 taon – gumising, magbihis at tumulong sa pag-iimpake ng anumang huling item bago tumungo sa flea market. Ang lahat ng mga taon sa flea market ay tumulong sa pagbabayad ng pagkain at mga bayarin, gayundin sa pagtulong sa aming magkakapatid na kumita ng pera para makabili kami ng mga bagay na gusto namin.

Bridge the STEM Gap for Women with More Introductory STEM Opportunities

 | 
yli ang Aking Kwento

28% lang ng workforce sa Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) ay kababaihan. Ayon sa Yale Scientific Magazine, "ang mga kababaihan ay bumubuo ng 34.5% ng STEM faculty sa mga institusyong pang-akademiko." Upang balansehin ang kawalan ng balanse ng kasarian sa STEM workforce, kailangan namin ng higit pang representasyon at pagkakataon para sa mga kababaihan.

Ang Lumang Panunumpa

 | 
yli ang Aking Kwento

Nadama ko ang pakiramdam ng pagbubukod para sa hindi kaugnayan sa, pag-alam, o pagbigkas ng pangako tulad ng iba. Gayunpaman, nadama ko na ang ilan sa ibang mga taong kumukuha ng pangako ay hindi rin lubos na nakilala dito...Gayunpaman, sumasama sila sa pangakong ito na hindi kumakatawan sa kanilang mga paniniwala. Bakit?

Kapag Lumaki Ka Mahina

 | 
yli ang Aking Kwento

Lalo kong naaalala ang aking ika-8 kaarawan, mas nasusuri ko ang ideya na mayroon akong pera para sa alinman sa isang cake sa kaarawan o isang regalo. Hindi kayang makuha ako ng pamilya ko pareho. Nang napagtanto ko ito, nagsimula akong mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay na maaaring tumuturo sa katotohanang ito.