Mag-donate sa pamamagitan ng Ari-arian o Stock

Masaya kaming dalhin ang iyong mga pag-aari o mga donasyon ng stock at ibigay ang mga ito sa tinig ng kabataan.

Mangyaring mag-email [Email protektado] upang simulan ang prosesong ito.