Pagtitipon sa Grupo ng Trabaho sa Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County