Pangasiwaan

Ang aming Lupon ng Mga Direktor ay nakatuon sa mga kasosyo sa aming gawain, lubos na naniniwala sa kapangyarihan ng boses ng kabataan at mapanimdim ang mga komunidad na aming pinaglilingkuran.

 

Cameron Kurtz

  • Miyembro ng Lupon ng
  • Direktor ng Pagpapaunlad ng Negosyo, Omnyway

Bill Leitsch

  • Katuwang Tagapangulo ng Lupon
  • Vice President, TM Financial Forensics

Phillip Martin Gonzalez

  • Miyembro ng Lupon ng
  • Chicano at Latino Studies Department Instructor, California State University, Fresno

Elizabeth Romero

  • Miyembro ng Lupon ng
  • Katulong na Bise Chancellor ng Mga Relasyong Pambansa at Komunidad, UC Riverside