Adam Wilson

Si Adam ay ipinanganak at itinaas sa Michigan kung saan natapos niya ang kanyang undergraduate na edukasyon sa Mga Wika at Kultura ng Silangang Asya, at Conservation Biology sa Michigan State University. Mayroon din siyang Master sa Sustainable Development na may pagtuon sa pagtataguyod ng patakaran at pag-aaral pati na rin ang pamumuno ng kabataan at pagpapaunlad ng programa.

 

Si Adam ay nagtatrabaho sa Komisyon ng Kabataan ng San Mateo upang tulungan ang mga kabataan sa pagtataguyod ng mga isyu sa kabataan, ipaalam sa Lupon ng mga Supervisor ng San Mateo County, mga rekomendasyong patakaran, at gumawa ng mga proyekto na nagsisilbi sa county. Sinuportahan ni Adan ang Komisyon ng Kabataan sa mga proyektong mula sa konserbasyon sa kalikasan, pagtatalaga sa kabataan sa mga pampublikong berdeng espasyo, mga karapatan sa imigrante, edukasyon sa pag-iwas sa marihuwana, at kamalayan sa kalusugang pangkaisipan, at iba pa. Si Adan ay nakatuon sa pagpapaunlad ng mga potensyal ng kabataan.