Alma Sanchez (siya)

Lumaki si Alma sa Half Moon Bay, kung saan siya unang sumali sa yli bilang youth participant noong 2016 bilang sophomore sa high school. Siya ay bahagi ng unang pangkat upang matiyak na ang mga pagpapahusay sa transportasyon ay inuuna ang mga taong higit na nangangailangan ng mga serbisyong ito – kabilang ang paggawa ng Panukala W, na humantong sa pag-secure ng $2.4 bilyong dolyar sa susunod na 30 taon para sa mga pagsisikap sa transportasyon sa San Mateo County. Di-nagtagal pagkatapos ng high school, si Alma ay naging intern sa opisina ng San Mateo at nagpatuloy sa pagpapatupad ng aming mga pagsisikap sa transportasyon. Kamakailan lamang noong 2020, lumipat si Alma sa Los Angeles at sumali sa tanggapan ng Long Beach na sumusuporta sa aming mga pagsisikap sa pag-iwas sa tabako.

Sa kanyang libreng oras, gustung-gusto ni Alma ang pakikinig sa mga podcast, panonood ng mga pelikula, paglalakbay sa kalsada at paggugol ng oras kasama ang kanyang tatlong anak.